Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PåbyggChevronRight
  4. BulktransportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Bulktransport

Her skal vi lære om hva bulktransport er. Vi kan dele bulktransport inn i to typer – transport av tørre stoffer i løs vekt og transport av våte stoffer i løs vekt.

Trailer med tank. foto.
Bulktransport

Tanktransport er en vanlig transportmåte innenfor bulktransporten.

I bulktransport bruker man avanserte transportmidler og laster normalt ved at stoffene droppes (slippes) på og tippes eller pumpes av. Tørre bulkstoffer er korn, sement, gjødsel, sukker, mel og så videre. For å hindre forstoppelse når lasten skal av, bruker man for eksempel trykkluft for at lasten skal bli flyktig. Når man skal skifte last, må man rengjøre tankene grundig. Rengjøringen kan man gjøre på spesielle anlegg for tankrengjøring, eller man kan gå ned i tankene for å koste. Da er det viktig at man følger de sikkerhetsprosedyrene som gjelder.

Den største gruppen våte stoffer som transporteres i tank etter vei, er drivstoff til kjøretøyer. Dette er farlig gods og krever et ADR-bevis for tankkjøring – da er transporten underlagt spesielle regler, og føreren har vært gjennom en spesialisert opplæring.

Transport av melk kan man gjennomføre uten ADR-bevis. Transporten består i å hente inn melk hos produsenter for så å kjøre den inn til meieriene for videre foredling. Det som er spesielt med denne transporten, er hygienekravene. Man tar prøver av melka både hos produsenten og inne på meieriet, og etter lossing vasker man tankene grundig. Tankene er isolerte slik at man ikke får problemer med frost.

Tanken på et kjøretøy er vanligvis delt inn i flere rom, slik at det er mulig å transportere varer av ulik kvalitet og å utnytte kjøretøyet vektmessig. Rommene kan ha slingreskott som hindrer lasten i å bevege seg raskt fra en side til en annen.

Mjølkebil.
Mjølkebil.

Læringsressurser

Påbygg