Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PåbyggChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Påbygg

Ulike oppgaver krever ulike verktøy. I transporten betyr det at transportmidlene blir tilpasset de behovene de skal tjene, slik at transporten blir mest mulig effektiv enten det dreier seg om godstransport eller persontransport.

Lastebil, fly, truck og containerskip. foto.

Godstransport

Tenk over hvilke varer som transporteres etter veien, eller vanskeligere; hvilke varer som ikke transporteres etter veien. Når mangfoldet blir stort og ulike varer kan ha ulike krav til effektiv transport, blir kjøretøyene tilpasset godset. Vi bruker ulike påbygg.

Om du ser på registreringsstatistikk for lastebiler, vil du se at små godsbiler øker i antall. Det kan ha sammenheng med at bedriftene forsøker å redusere lagermengdene, og at sendingsstørrelsene derfor blir mindre. Små kjøretøy kan bygges opp som et hvilket som helst annet kjøretøy, men det vanligste er at disse bilene utstyres med lasteplan eller skap.

Persontransport

Persontransporten skal transportere kunden fra A til B på en slik måte at tjenesten virker god, og at kunden opplever at pris og mottatt ytelse er riktig. Dette vil gjenspeiles i blant annet det transportmiddelet som blir benyttet til transporten. Personbefordring i urbane (bymessige) strøk setter andre krav til transportmiddelet enn om transporten skal gå utenfor tettbebygde strøk. Derfor er bussene inndelt i klasser fra 1 til 3.

Læringsressurser

Påbygg