Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BetalingssystemerChevronRight
  4. Betalingsformer i internasjonal varehandelChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Betalingsformer i internasjonal varehandel

Her lærer du at fraktføreren har en viktig funksjon i å sikre at betalingsbetingelsene som selgere og kjøpere har avtalt, er oppfylt før man utleverer gods til en mottaker.

To personer gir håndtrykk. illustrasjon.

Når selgere og kjøpere befinner seg på ulike geografiske steder, må partene opprette en transportavtale for å få formidlet varen fysisk fra selgeren til kjøperen.

Partene i transportavtaler kaller vi avsender, fraktfører og mottaker. Som regel er selgeren avsender, og kjøperen er mottaker. Dersom en selger har avtalt med en kjøper at varen skal utleveres mot en spesiell dokumentasjon, er det fraktføreren som må stå for denne kontrollen. Derfor er det viktig at du kjenner til ulike betalingsformer i internasjonal varehandel.

Ved internasjonal handel kan selgere og kjøpere bruke tre hovedbetalingsformer:

  • salg i åpen regning
  • dokumentinkasso
  • remburs

Salg i åpen regning (kredittsalg)

Med salg i åpen regning mener vi at selgeren utsteder en handelsfaktura (Commercial Invoice) med en avtalt kredittid. Når dette er tilfelle, er det bare å utlevere godset til mottakeren mot kvittering. Om du er i tvil om den som tar imot godset, er riktig mottaker, ber du om legitimasjon.

Dokumentinkasso (CAD – Cash Against Documents – oppkrav)

Når selger og kjøper har avtalt dokumentinkasso, skal kjøperens bank levere ut dokumenter til kjøperen mot betaling eller aksept av en veksel på oppdrag fra selgeren. Her er det viktig at fraktføreren kan kontrollere at dokumentene som mottakeren av varene presenterer for å få utlevert varene, er ekte.

En veksel er et dokument som utstedes ved en betalingstransaksjon mellom to parter. Utstederen av vekselen forplikter seg til å betale en oppgitt pengesum til innehaveren innen en oppgitt frist.

Remburs (Letter of Credit)

Selger og kjøper kan også avtale å bruke remburs. Handelen blir da tryggere for begge parter. Kjøperens bank lover her at selgeren får betalt når han eller hun presenterer oppgitte og forlangte dokumenter til avtalt tid og oppfyller alle betingelsene som er satt. Også her er det viktigat fraktføreren kontrollerer at dokumentene som mottakeren av varene presenterer for å få utlevert varene, er ekte.

Når parter inngår kjøpsavtaler i internasjonal varehandel, avtaler de også hvilken leveringsbetingelse som skal gjelde. Leveringsbetingelsen avgjør om det er selgeren eller kjøperen som skal betale for transport. Se lenken i margen. Betaling for transport i internasjonal varehandel skjer samtidig med betalingen for varen når selgeren skal ordne transport, det vil si når selger og kjøper avtaler C- eller D-vilkår.

Lenke

Tele- og databaserte kommunikasjonssystemer

Læringsressurser

Betalingssystemer