Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. KommunikasjonsteknologiChevronRight
  4. InformasjonsbærereChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Informasjonsbærere

Vi får stadig nye informasjonsbærere. Her lærer du om de vanligste og om hvordan teknologien driver fram nye informasjonsbærere.

Mobilapp sjekker innhold i kosmetikk som står på en vask. Foto.
Mobiltelefon er en informasjonsbærer.

Vi har daglig behov for å forstå skrifttegn og symboler, og vi har også behov for å kunne formidle informasjon til hverandre. Når vi står ansikt til ansikt med den vi kommuniserer med, bruker vi språket vi har lært, og kommuniserer muntlig.

For å kommunisere over avstand trenger vi hjelp av andre informasjonsbærere. Tradisjonelt har vi brukt skrifttegn på papir som vår viktigste informasjonsbærer. Så fikk vi skrivemaskiner og senere PC-er og mobiltelefoner.

En nedskrevet melding inneholder mange tegn, og til sammen representerer tegnene informasjon. Tradisjonelt har en avsender sendt en melding til en mottaker som vanlig post. Dette er imidlertid både arbeids- og tidskrevende.

Vi kan omdanne håndskrevne eller maskinskrevne tegn til elektroniske tegn på flere måter. Elektroniske tegn kan formidles i løpet av brøkdeler av et sekund.

  1. Vi kan omgjøre tekst skrevet med tall, bokstaver eller andre symboler til elektroniske tegn ved bruk av OCR-skannere (Optical Character Recognation). Slike skannere har for lav lesenøyaktighet til at de kan brukes til å registrere varenumre eller postnumre i høyt tempo ved sortering av gods og post.
  2. Ved å omdanne tall, tekst eller symboler til strekkoder oppnår vi økt lesehastighet og lesenøyaktighet ved bruk av strekkodelesere. Endimensjonale strekkoder inneholder begrenset informasjon, og vi kan utvide informasjonsmengden ved å bruke todimensjonale strekkoder. I dag kan vi bruke mobiltelefoner til å lese todimensjonale strekkoder (QR-koder – Quick Response) ved å laste ned QR-apper. En QR-kode kan inneholde informasjon som automatisk tar deg til et bestemt nettsted. Derfor bruker mange slike koder til markedsføring.
  3. Vi kan også lagre informasjon i en magnetstripe, en chip (smartkort eller RFID-brikke), et USB-minne, et flashminne eller andre eksterne lagringsmedier eller på harddiskenpå en vanlig PC. Informasjon som er lagret på slike informasjonsbærere, kan vi utveksle med andre via mange teknologier.
Strekkode med rødt lys fra skanner. foto.
For å hente ut informasjonen fra strekkoder trenger vi strekkodelesere.

For å hente ut informasjon fra en informasjonsbærer trenger vi skannere med riktig programvare. Skannere for å lese magnetstripekort og smartkort kaller vi ofte for betalingsterminaler. I kollektivtransporten kaller vi skannerne for billettmaskiner. Skannere for lesing av strekkoder kaller vi for strekkodelesere. Informasjon som er lagret på datamaskiner, kan vi utveksle ved å koble datamaskiner i nettverk.

Ved å bruke elektroniske informasjonsbærere trenger vi bare å registrere grunndata én gang. Dermed reduserer vi risikoen for feil informasjon, og vi sparer mye arbeid ved å unngå dobbelregistrering av informasjonen som skal utveksles.

Læringsressurser

Kommunikasjonsteknologi