Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. TransportoppdragChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Transportoppdrag

En populær definisjon på logistikk er «aktiviteter for å få riktig vare fram til riktig sted, i riktig mengde, til riktig tid, i riktig stand og til riktig pris». Som du ser, er det mange faktorer som inngår i dette, og transport er en del av kjeden.

Bryggen i Bergen

Transport for kundens behov

Du kjenner sikkert til flere av elementene som inngår i denne definisjonen. Planlegging av transportoppdrag vil være å tilby en transporttjeneste som tilfredsstiller kundens behov – enten det gjelder person eller gods.

Steds- og tidsnytte

Vi kan også si at når vi transporterer varer eller mennesker, så tilføres disse en stedsnytte og en tidsnytte. For persontransport vil tidsnytten være redusert eller ikke være til stede om passasjeren kommer for seint fram. Det har også hendt at passasjeren har havnet på feil sted. Da blir stedsnytten fraværende.

Tenk deg en transport av aviser. Nyheter er ferskvare, og hvis avisene kommer fram for seint, er varen verdiløs. Ut fra dette ser vi at det er viktig å planlegge transporten slik at vi oppnår både stedsnytte og tidsnytte, for at transporten skal være tjenlig.

Emner

Transportoppdrag

  • Begrepene innenfor transport og logistikk er mange. Her lærer du litt om hvordan transportfaglig terminologi oppstår og utvikler seg.