1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. TransportøkonomiChevronRight
  4. Påvirkning av faste og variable kostnader gjennom forebyggende vedlikeholdChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Påvirkning av faste og variable kostnader gjennom forebyggende vedlikehold

Her lærer du kva eit godt førebyggjande vedlikehald har å seie for driftskostnadene til eit køyretøy.

Bussverksted. foto.
Sørg for rutinemessig service

Vedlikeholdsprogrammet for et kjøretøy er en del av bilfabrikkens bruksanvisning for produktet. Vedlikeholdsprogrammet skal sikre at produktet er driftssikkert og trafikksikkert, og at driftskostnadene er lave.

Et kjøretøys vedlikeholdsprogram består av:

  • rutinemessig service ved bestemte transportintervall
  • skifte av slitasjekomponenter etter spesifiserte kilometerintervall

Rutinemessig service

Som regel gir instrumentpanelet i nyere kjøretøy melding når et kjøretøy skal ha service eller komponentskifte. Noen ganger kan varsellampa i instrumentpanelet være i ustand. Derfor er det lurt å følge med på serviceintervallene, og at de mest vitale komponentskiftene blir overholdt. Noter gjerne i kjøretøyets vognbok etter hvert som du oppdager avvik eller forhold som bør sjekkes.

Komponentskifter når komponenter har nådd sin levealder

Noen komponenter i et kjøretøy er slitasjedeler. Slitasjedeler har ulik levetid, og derfor må vi følge med og sørge for skift når levealderen er nådd.

Det er ikke nødvendigvis slik at det lønner seg å tøye levetida på et kjøretøys ulike komponenter. Dette kan fort resultere i havari som kan koste betydelig mer enn det vi mente å spare. Når vi forsikrer et kjøretøy, inngår vi en avtale med et forsikringsselskap. I en slik avtale forutsetter forsikringsselskapene at vi følger anvisningene fra leverandøren om forebyggende vedlikehold. Om vi ikke overholder disse anvisningene, beregner forsikringsselskapene en avkortingsfaktor. Erstatningen du har avtalt, blir da kortet ned med en prosentsats. Om erstatningen blir kortet ned med 100 %, får du ingen erstatning.

I tillegg kan vi få store bøter om vi går på akkord med sikkerheten og kjører med nedslitte dekk.

Det beste er derfor å følge kjøretøyfabrikkenes anbefalte forebyggende vedlikeholdsprogram. Da bidrar vi til å sikre at bedriften hele tida har lave og forutsigbare kostnader.

Oppgave

Kan du nevne noen slitasjedeler som må skiftes med jevne mellomrom på et tungt kjøretøy?

Bilmorot. foto.
Sørg for forebyggende vedlikehold.

Læringsressurser

Transportøkonomi

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs