Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. LastsikringChevronRight
  4. Regler for lastsikring på tog, båt og flyChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Regler for lastsikring på tog, båt og fly

Hovedregelen for all lastsikring er at lasten skal sitte fast. Vi skal nå se på reglene for forsvarlig sikring av last på tog, båt og i fly.

Godstog som har sporet av. foto.

Bakgrunn

Regelverket for sikring av last har sin bakgrunn i de fysiske lovene og en antakelse om hvor store krefter som kan oppstå på transportmiddelet.

Tog

Tenk deg gods på en jernbanevogn som treffer en annen vogn. Fartsendringen blir veldig stor stor på kort tid, og kreftene som skal holde igjen godset, blir enormt store.

Båt

Et skip i høye bølger vil rulle eller stampe – det ruller sideveis og stamper når det går mot bølgene. Disse kreftene er sterke og virker også inn på lasten. På sjø kan kravene til sikring være forskjellig alt etter hvilket fartsområde lasten skal transporteres i. For eksempel kan Nordsjøen, Østersjøen og Atlanterhavet ha ulike regler og krav. Skal transporten gå gjennom flere fartsområder, må man sikre etter de strengeste kravene.

Fly

I Norge sikres lasten i fly etter bestemmelsene som er gitt i forskrift om transport av gods i luftfartøy og regelverk for norsk sivil luftfart. Se lenka i margen. Lasten ligger ofte i igloer, små konteinere, som er tilpasset flytypen, og igloene blir så låst fast i flyet.

Lenker

Forskrift om transport av gods i luftfartøy

Regelverk for norsk sivil luftfart

Sikring av last på konteinerskip (engelsk)

Læringsressurser

Lastsikring