Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. Fordeler og ulemper ved transportformerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Fordeler og ulemper ved transportformer

For en transportkjøper er det nødvendig å kjenne til fordelene og ulempene med de forskjellige transportformene. Her får du gjøre rede for det.

Oppgave

Gjør rede for fordelene og ulempene med de forskjellige transportformene:

  1. veitransport

  2. jernbanetransport

  3. sjøtransport

  4. lufttransport

Tips

Del klassen inn i fire grupper. Gruppene velger hver sin transportform og lager en oversikt over fordeler og ulemper som de presenterer i klassen.

Et alternativ til presentasjon i klassen er å danne fire nye grupper satt sammen av ett (eventuelt to hvis antallet ikke går opp) medlem fra hver av de opprinnelige gruppene, som så presenterer fordelene og ulempene med sin transportform i den nye gruppen.

Læringsressurser

Bransjelære

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter