Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. Rørtransportnettet for olje og gassChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Rørtransportnettet for olje og gass

Her lærer du om hvordan utviklingen og strukturen i rørtransportnettverket for olje og gass har vært. I takt med utbyggingen av nye olje- og gassfelt er nye felt knyttet til eksisterende rørledninger, og nye rørledninger bygd.

3 rørledninger fra Ormen Lange føres under jorden på land. Foto.

Det norske oljeeventyret

13. april 1965 lyste norske myndigheter ut og tildelte de første utvinningstillatelsene for olje i Nordsjøen. Med funnet av Ekofisk i 1969 begynte det norske oljeeventyret for alvor. Produksjonen på feltet tok til i 1971.

Gradvis er sokkelen åpnet for oljevirksomhet lenger nord. Mange store funn er gjort, for eksempel Ekofisk, Statfjord, Oseberg, Gullfaks og Troll. Disse feltene er fortsatt viktige for utviklingen av petroleumsvirksomhet i Norge. Feltutbyggingene har ført til at det er etablert en infrastruktur med gass- og oljerørledninger som flere felt har kunnet knytte seg til.

Råvaretransport fra kontinentalsokkelen

Råvaretransporter inngår som en del av norsk transportnæring. Transport av råvarer fra kontinentalsokkelen – det vil si olje og gass – utgjør en del av godstransportene. Transportnettverket for olje og gass er dels bygd opp for ilandføring, dels for eksport.

Den første rørledningen

Det første røret for langtransport av olje ble lagt fra Ekofisk til Teeside på østkysten av Storbritannia og ble satt i drift i oktober 1975. Rørledningen transporterer i dag olje fra Ekofisk, Valhall, Hod, Ula, Gyda, Embla, Eldfisk og Tor, via knutepunktet Ekofisk.

Kart med oversikt over rørledninger i Nordsjøen. foto.
Oversikt over store rørledninger i Nordsjøen.

Læringsressurser

Bransjelære

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter