Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. Jernbanenettet og hvordan det hele startetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Jernbanenettet og hvordan det hele startet

Damplokomotivet ble oppfunnet lenge før bilen. Derfor ble det bygd jernbaner i stor skala over hele Europa. Her lærer du litt om starten på den norske jernbaneutbyggingen og at jernbanetransport også i dag er et effektivt transportmiddel.

Festpyntet folkemengde, portal med vaiende flagg over togskinner, stasjonsbygninger og tog. Avistegning.
NSB feirer 100 år i 1954. Her fra stasjonsområdet på Eidsvoll. Foto.
Portrett av Robert Stephenson.tegning.
Robert Stephenson.

Historie

I 1823 lagde Robert Stephenson verdens første lokomotiv. Han var da 23 år. 23 år seinere reiste han til Norge for å bidra under utbyggingen av vår første jernbane – hovedbanen fra Christiania til Eidsvoll. Banen ble påbegynt i 1851 og stod ferdig i 1854.

På denne tiden var jernbanen enerådende som landbasert transportmiddel over lange avstander. Verken bilen eller flyet var oppfunnet. Jernbaner ble derfor bygd ut i stor skala over hele Europa.

Hovedstrekning

Utbyggingen av hovedstrekninger i Norge kan kort beskrives slik:

Strekning

Start

Slutt

Bergensbanen fra Oslo til Bergen

1883

1909

Dovrebanen fra Oslo til Trondheim

1851

1921

Sørlandsbanen fra Oslo til Stavanger

1872

1944

Nordlandsbanen fra Trondheim til Bodø

1881

1962

Sidespor

Underveis ble det bygd sidespor til byer og tettsteder langs hovedstrekningene. Mange av disse er nedlagt i dag. Andre har fortsatt livets rett.

Ofotbanen

Ofotbanen er en malmbane mellom Narvik og Luleå. Narvik ble skapt på grunn av banen rundt år 1900. En kort tid ble byen omdøpt til Viktoriahavn for å skape goodwill hos det engelske kongehuset. Byen trengte penger for å finansiere banen, og søknad om penger ble sendt til dronning Victoria. Målt i transportert mengde gods (tonnasje), frakter Ofotbanen i dag mer gods enn resten av det norske jernbanenettet til sammen. I tillegg er banen under oppgradering for å kunne frakte enda mer malm.

Vår tid

Vi har også fått nye jernbaner i moderne tid. Flytoget ble åpnet i 1998. For tiden bygger Jernbaneverket dobbeltspor rundt Oslo for å oppgradere kollektivtilbudet slik at dette samsvarer bedre med etterspørselen.

Flytoget ved perrongen.foto.
Flytoget ble åpnet i 1998.

Læringsressurser

Bransjelære

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter