Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. BransjelæreChevronRight
 4. Regional samferdselspolitikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Regional samferdselspolitikk

Ansvaret for samferdselspolitikken er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Her ser vi nærare på ansvaret til fylkeskommunane.

Rød buss kjører gjennom landskap med grønne marker og trær. Foto.

Fylkeskommunens forvaltningsansvar

Regional samferdselspolitikk dreier seg om å ivareta det forvaltningsansvaret som fylkeskommunene er tillagt. Fylkeskommunene har ansvaret for

 • kollektivtransport
 • transport av elever til videregående skoler
 • drosjetransport
 • planlegging av fylkesveier

Fylkeskommunene kan enten drive kollektivtransport i egen regi eller kjøpe slike tjenester fra kommersielle aktører.

Skoleskyss

Mens grunnskoleskyssen er et kommunalt ansvar, er transport av elever til og fra videregående skoler et fylkeskommunalt ansvar. For å ha rett til skoleskyss er hovedregelen at avstanden mellom bosted og skole skal være minst 4 kilometer for grunnskoleelever og minst 6 kilometer for videregående elever. Fylkeskommunene prøver å samordne skoleskyssen til de videregående skolene med grunnskoleskyssen, som kommunene har ansvar for.

Fylkesveier

Fylkeskommunene kjøper tjenester fra Statens vegvesen for vedlikehold og utbygging av fylkeskommunale veier. Fylkesveier er markert med FV i den norske veilista for kommuner og fylkesveier, som utgis fylkesvis.

Læringsressurser

Bransjelære

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Jernbanenettet og hvordan det hele startet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Innenlands sjøtransport – slik begynte det

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Starten på lufttransporten

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kommunal samferdselspolitikk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter