Hopp til innhold

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Internasjonal markedsføringChevronRight
 4. Regjeringens satsingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Regjeringens satsing

Norgesreklame i Indonesia. Foto.

Oppgave 1

Organisering

 1. Drøft og gi eksempler på hvordan reiselivet er organisert i nærområdet ditt.
 2. Finnes det et eget destinasjonsselskap?
 3. Hvordan er samarbeidet mellom myndigheter og private?
 4. Hvordan er samarbeidet mellom reiselivsnæringen og andre servicenæringer?

Oppgave 2

Utvikling av opplevelser og reisemål

 1. Drøft regjeringens innsats for opplevelses- og reisemålsutvikling.
 2. Hvordan vurderer du suksessfaktorene og innsatsen?

Oppgave 3

Salg og markedsføring

 1. Drøft regjeringens innsats for salg og markedsføring av norsk reiseliv.
 2. Hvor god/dårlig er denne innsatsen etter din mening?
 3. Hva mener du regjeringen bør satse på?

Læringsressurser

Internasjonal markedsføring