Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Internasjonal markedsføringChevronRight
  4. KonkurransefortrinnChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Konkurransefortrinn

Ung mann i kajakk langs Geirangerfjorden  nyter fossen Syv søstre. Foto.

Oppgave 1

  • Drøft hva dere forstår med konkurransefortrinn generelt, og i reiselivet spesielt.

Hjelpespørsmål:

  • Er det viktig å være unik, best, størst, og så videre, eller holder det å være god?

Unik kommer fra latin og betyr eneste. I dagligtale tenker vi på noe som er enestående.

Oppgave 2

Kan Norge vinne kappløpet om turister?

Drøft og gi eksempler:

  • Hvordan kan Norge virke forlokkende på tyskere, kinesere, japanere, russere, briter og amerikanere?
  • Hvilke nasjonale konkurransefortrinn har norsk reiseliv i internasjonale markeder?
  • Trenger et reisemål unike kvaliteter for å trekke til seg turister?

Læringsressurser

Internasjonal markedsføring