1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Etiske dilemmaerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Etiske dilemmaer

Her ønsker vi å øke bevisstheten om etiske valgsituasjoner og dilemmaer. Hvordan kan vi finne balansen mellom hensynet til inntjening og hensynet til kundenes rettigheter, ønsker og behov?

Etiske valgsituasjoner og dilemmaer

Salgs- og servicemedarbeidere i reiselivet kommer ofte i situasjoner som krever evne til etisk overveielse. En hovedutfordring er å finne balansen mellom hensynet til inntjening og hensynet til kundenes rettigheter, ønsker og behov.

Et etisk dilemma er en situasjon som er preget av tvil og usikkerhet.

Hvilke valg tar vi?

I fattige land er det mulig å kjøpe varer og tjenester til svært lave priser. Det gjør det mulig å videreselge varer og tjenester med veldig god fortjeneste.

Kontrollspørsmål

 • Økonomi: Øker lønnsomheten?
 • Juss: Er det innenfor gjeldende lover og regler?
 • Verdier: Er det i samsvar med virksomhetens verdigrunnlag?
 • Omdømme: Påvirkes kundenes tillit til virksomheten?
 • Etikk: Er det rett og riktig?

Dilemmaer kan oppstå når svaret på ett eller flere av spørsmålene i figuren ovenfor er nei.

Tenk over

Både økonomiske og ikke-økonomiske hensyn kan ligge til grunn for valg av samarbeidspartnere og underleverandører. Bør bedriftsøkonomiske hensyn alltid vektes framfor moral og risikoen for å tape omdømme?

Etikk krever øvelse

For å finne ut om en avgjørelse er etisk forsvarlig, kan vi stille oss selv noen kontrollspørsmål:

 • Er det lovlig?
 • Er det i samsvar med verdiene våre?
 • Er det riktig?
 • Beholder vi vår troverdighet?
 • Lønner det seg?
 • Lar det seg begrunne?

Læringsressurser

Etikk