Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. InformasjonskilderChevronRight
  4. Trykt destinasjonsinformasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Trykt destinasjonsinformasjon

På mange destinasjoner går aktørene i det lokale reiselivet sammen om å lage informasjon om tilbudene på reisemålet.

Skilt med kart og informasjon og teksten "Velkommen til bygda vår". Foto.

Informasjon på reisemålet

De fleste destinasjoner har et ganske omfattende lokalt utvalg av brosjyrer, nyhetsblad, guider og annen form for produktbasert informasjon.

Mange enkeltleverandører lager egne trykksaker som først og fremst er rettet mot de gjestene som allerede har ankommet destinasjonen.

Produktpakking

I noen tilfeller setter flere leverandører sammen produktene sine til en reiselivsopplevelse. Slik produktpakking kan være et godt utgangspunkt for å lage egne trykksaker.

Ofte går alle reiselivsbedriftene på en destinasjon sammen om å lage informasjonsmateriell. Slik får en presentert det lokale helhetlige reiselivslivsproduktet for gjestene.

Fordelen med en samordnet destinasjonsinformasjon er at en lettere når størstedelen av gjestene som er på destinasjonen. Når samtlige aktører setter fram informasjonsmateriell og aktivt tar del i formidlingen av hverandres produkter, blir distribusjonen både treffsikker og økonomisk.

Tenk over
En ulempe med trykt materiell er at det i mindre grad enn tidligere når potensielle gjester som i stadig større grad baserer hoveddelen av reiseplanleggingen sin på digitale medier.

Læringsressurser

Informasjonskilder