Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tall og algebraChevronRight
  4. TallregningChevronRight
  5. RegningChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Begreper og benevnelser er viktig for å løse matematikkoppgaver. Når vi regner, må vi kunne regnerekkefølge og kunne regne med negative tall.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva som menes med sum, differanse, ledd, faktor, produkt
  • vite at rett regnerekkefølge er å gange og dele før du legger sammen eller trekker fra
  • kunne multiplisere og dividere tall med like og ulike fortegn
  • forstå at det er forskjell på fortegn og regnetegn