Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Internasjonale forholdChevronRight
  4. Makt og avmaktChevronRight
  5. MaktaktørerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Maktaktører

Vi er alle medlemmer i verdenssamfunnet, men vi blir gjerne delt inn i forskjellige grupper av aktører, og noen av disse gruppene har større innflytelse eller makt. Det er også forskjeller på hvor stor makt man har innenfor sin gruppe. Aktørene kan spille en rolle på forskjellige arenaer.

NATO-flagget. Grafikk.

Stater

Stater er viktige aktører i verdenssamfunnet. I dag finnes det over 200 stater i verden, og de fleste av dem er medlem av FN. Stater kan operere på egen hånd eller i organisasjoner. Det er mange forskjellige organisasjoner i verden. Noen av dem er verdensomspennende, slik som FN og Det internasjonale pengefondet, mens andre er regionale, slik som EU og NATO.

Ideelle organisasjoner

De organisasjonene som er nevnt over, har stater som medlemmer og kjemper for statenes interesser på blant annet militære og økonomiske områder. Men det finnes også en annen type organisasjoner, nemlig de ideelle. Eksempler her kan være Røde Kors, Amnesty International og OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Dette er organisasjoner som jobber for å styrke verdier som demokrati, fred og menneskrettigheter i verdenssamfunnet, og som hjelper mennesker i nød. Både stater alene og organisasjoner har makt.

Flernasjonale selskaper

Flernasjonale selskaper er en annen gruppe aktører i verdenssamfunnet. Dette er selskaper som har kontorer eller fabrikker i flere land. Flernasjonale selskaper kan ha mye makt i og med at de gjerne har mange hundre tusen ansatte og budsjetter større enn staters nasjonalbudsjetter. Noen norske selskaper er også flernasjonale, for eksempel Equinor og Elkem. Equinor er representert i over 30 land verden over.

Organiserte kriminelle

Organiserte kriminelle, ofte kalt mafia, er et stort problem på den internasjonale arenaen, og representerer en egen gruppe maktaktører. Disse kriminelle gruppene driver blant annet med våpensalg og organisert prostitusjon og menneskesmugling.

Terrorgrupper

Andre grupper vi ofte ser på som utpreget negative, er de forskjellige terrorgruppene. Al Qaida, som tok på seg ansvaret for terroraksjonene mot USA 11. september 2001, er en slik gruppe. Likevel vil tilhengerne av Al Qaida gi et bilde av en ideell organisasjon som forsvarer hellige verdier mot angrep fra Vesten. Det samme gjelder en nyere gruppe, nemlig IS (Den islamske stat). IS er en militant gruppe, som ofte anses for å være en terrorgruppe. IS opererer militært i Syria og Irak, men har også tatt på seg ansvar for en rekke terroraksjoner, blant annet i Europa. At IS har blitt en maktaktør, spesielt siden 2014, er sikkert.

Alle disse aktørene bruker de forskjellige typene makt for å oppnå sine mål. Det kan være enten militær, økonomisk eller ideologisk makt, eller en kombinasjon av disse.

Læringsressurser

Makt og avmakt