Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
  4. KriminalitetChevronRight
  5. KriminalitetChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien skal du:

  • kunne nevne flere forskjellige typer lovbrudd
  • vite noe om omfanget av kriminalitet i Norge
  • gi eksempler på forebygging av kriminalitet
  • kunne drøfte hvorfor det er en kjønnsforskjell i begåtte og anmeldte lovbrudd