1. Home
 2. Praktisk matematikkChevronRight
 3. GeometriChevronRight
 4. FormlikhetChevronRight
 5. Kart og arbeidstegningerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kart og arbeidstegninger

Både kart og arbeidstegninger er forminskede, formlike avbildninger av virkeligheten. Vi kan beregne avstander, i luftlinje, i terrenget på grunnlag av avstander på kartet eller arbeidstegningen.

Kart

Kart og kompass Jotunheimen

Kartet til høyre viser et parti fra Jotunheimen.

Kartet har målestokk 1:50 000.

Det betyr at 1 cm på kartet svarer til

1 cm·50 000 = 50 000 cm                =500 m                =0,5 km

i virkeligheten.

En avstand på 12 cm på kartet svarer da til
12·500 m=6 000 m=6 km i virkeligheten.

Motsatt vil 15 km i luftlinje i terrenget svare til
15 km50 000=15 30  0 000 cm5 0 000=30 cm på kartet.

Arbeidstegninger

En arbeidstegning er en formlik avbildning av for eksempel et hus.

Arbeidstegningen har en målestokk. Ved hjelp av de mål som er oppgitt på tegningen og målestokken, kan snekkeren beregne virkelige mål.

Hustegning med mål og målestokk

Læringsressurser

Formlikhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Skisser og perspektiv

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter