Hopp til innhold

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. StatistikkChevronRight
  4. Statistisk undersøkelseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Statistisk undersøkelse

Ordet statistikk ble opprinnelig brukt om beskrivelser av stats- eller samfunnsforhold. Statistikk handler om å samle inn og ordne opplysninger på en hensiktsmessig måte, og om å trekke konklusjoner og treffe beslutninger på grunnlag av datamaterialet.

Skilt med logo og navn til Statistisk sentralbyrå. Bilde

Statistisk sentralbyrå

I Norge ble det i 1797 opprettet et eget statistikkontor i Finansdepartementet. Omtrent 80 år senere, i 1876, ble Statistisk sentralbyrå (SSB) etablert som egen institusjon.

Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og produserer 85 – 90 % av all norsk offisiell statistikk. Byrået har ca. 1200 ansatte.

Befolkning

Den første fullstendige folketellingen i Norge ble holdt i 1769. Folketallet var den gang 723 618.

Befolkning er et av SSB statistikkområder. SSB holder blant annet oversikt over folketallet, hvor mange som blir født, hvor mange som dør, innvandring, ekteskap og flyttinger.

Folketallet vises i antall millioner, mens de øvrige vises som promille, det vil si antall per tusen innbyggere.

Folketallet vises i antall millioner, mens de øvrige vises som promille, det vil si antall per tusen innbyggere.

Planlegging og gjennomføring

Mary Ann har fått karakteren fire på en matematikkprøve. Hun er litt usikker på hvor god karakteren er sammenliknet med karakterene til de andre elevene i klassen:

"Kanskje har alle de andre fått femmere og seksere, og da har jeg ingen grunn til å være fornøyd.

Hvis resten av klassen stort sett har fått dårligere enn fire, vil jeg være godt fornøyd."

For å finne ut hvilke karakterer de andre elevene har fått, kan Mary Ann foreta en statistisk undersøkelse.

I Store norske leksikon står det at «statistikk er vitenskapen for planlegging av undersøkelser, innsamling og presentasjon av tallmateriale, og analyse og beslutninger ut fra innsamlede data». (Kilde http://snl.no/statistikk (27.10.2010) )

Mary Ann må altså først planlegge en undersøkelse. Videre må hun gjennomføre selve undersøkelsen og samle inn tallmateriale. Så må hun presentere tallmaterialet. Til slutt må hun analysere resultatet, trekke konklusjoner og ta eventuelle beslutninger.

Planlegging

Først må Mary Ann planlegge hvordan hun skal gjennomføre undersøkelsen. Hun kan spørre læreren om å få se karakterlisten, men han vil sannsynligvis si at han har taushetsplikt. Hun kan spørre alle elevene i klassen, men kanskje er det mange som ikke vil si hvilken karakter de har fått. Kanskje er det en idé å lage et skjema som elevene i klassen fyller ut anonymt? Men er det da sikkert at alle er ærlige? Som du skjønner, er det mange problemstillinger som dukker opp allerede i planleggingen av en liten undersøkelse.

Gjennomføring

På grunnlag av planleggingen gjennomfører May Ann selve undersøkelsen. Dette kan ofte være tidkrevende og praktisk vanskelig. Hvis matematikkprøven er en prøve midt i terminen, er det relativt enkelt å gjennomføre undersøkelsen. Men hvis det er en avsluttende matematikkprøve for året, og klassen ikke har flere matematikktimer, er det straks mye vanskeligere.

Læringsressurser

Statistikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter