Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. TegningsforståelseChevronRight
  4. SnittChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Snitt

Når du tegner riss med mange innvendige konturer, det vil si hulrom, kan det være nyttig å tegne hvordan delen ser ut inni. For å få til det, må vi late som vi kapper bort den delen av produktet som ligger i veien for at du skal se hulrommene. En tegning som dette kaller vi snitt.

Bilde. Viser snitt av en tegnet del. Snitt blir også skravert.
Snitt

Hva er et snitt?

På bildet over viser vi et eksempel på tegning med snitt. Her har konstruktøren valgt å bruke to ulike snitt. Dette er ikke nødvendigvis den beste måten å gjøre det på. Men la oss først studere et av disse snittene, så kan vi etterpå se på hvordan vi kan kombinere disse to snittene i et snitt over flere plan.

På hovedrisset (til venstre) ser et trenet øye at der er boret fire hull fra kanten. Disse hullene er senere blitt gjenget. Så er der et litt større hull som er boret inn i den store flaten. For å gjøre dette enda tydeligere, kan man velge å vise et snitt gjennom senter av hullene. Her har konstruktøren derfor tegnet en fin strek-punkt-linje (snittlinje) langs med hullenes senterlinjer, og latt linjen gå litt utenfor delens yttergrenser. I hver ende av snittlinjen tegnes en pil som viser hvilken vei snittet skal ses.

For snitt E-E tenker man seg at man sager av delen langs linjen E-E, og legger bort det som er til venstre for linjen. Når man ser inn på flaten som er igjen, vil man noen steder se for seg at materialet er saget over. De områdene vil man se som skraverte på snitt-tegningen til høyre. Med skravering mener man her mange skråstilte linjer tett i tett.

Snitt-tegningen er altså et riss med skraverte områder der man har skåret bort materiale. Snitt er for å vise en «tenkt gjennomskåret del», slik at eventuelle uklarheter blir helt tydelig. Om gjenger skal gå helt i bunnen av et hull, og om bunnen er flat eller v-formet, kan være viktige forskjeller som avgjør om produktet kan brukes eller om det må skrotes.

Snitt i flere plan

Når man ønsker å vise innvendige konturer som ikke ligger på linje, kan man tegne snittlinjen med vinkler. Da vil man få ulik “dybde” på snittflaten i forhold til den siden man ser snittet fra. Dette kalles snitt over flere plan.

Bilde. Snitt vist i flere plan. Konstruktør sparer tid og plass.
Snitt i flere plan

Læringsressurser

Tegningsforståelse