Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. Helse, miljø og sikkerhetChevronRight
 4. SikkerhetChevronRight
 5. ErgonomiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ergonomi

Med ergonomi menes her samspillet mellom arbeidsmiljøet, teknologien og mennesket. God ergonomi forebygger mot sykdom og belastningsskader hos de ansatte.

Et skjelett løfter en boks. Foto.

Det er sunt å belaste kroppen og nødvendig å røre på seg. Derimot er det et mål å redusere feilbelastninger og monotone, stadig gjentatte bevegelser. Tungt og ensformig arbeid er spesielt uheldig.

Dårlige ergonomiske forhold koster samfunnet dyrt

"Dårlige ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet er blant de viktigste årsakene til sykdom og fravær. Om lag halvparten av sykefraværet (iflg. Rikstrygdeverket) og store deler av uføretrygdingen skyldes muskel-/skjelettlidelser. Dette koster samfunnet over 25 milliarder kroner årlig (pr. 2000). I mange bransjer vil ansatte med muskel-/skjelettlidelser bli uføretrygdet, ofte etter perioder med langtidssykemeldinger. Både arbeidstakerne selv, arbeidsmiljøet og økonomien i virksomheten ville tjene mye på at disse medarbeiderne kunne fortsatt å være yrkesaktive".

(Kilde: www.arbeidstilsynet.no 11/2008)

Viktige forhold i arbeidssammenheng

Ergonomi er mer enn variert og god kroppsbruk. I arbeidssammenheng er følgende forhold viktig:

 • Hva slags arbeidsutstyr som brukes
 • Arbeidsplassutformingen.
 • Hvordan arbeidet utføres.
 • Tilgjengelighet av hjelpemidler.
 • Organisering av arbeidsoppgaver.
 • Syns-, støy- og klimaforhold samt arbeidsmiljøet.

Ergonomisk tenkninge er å vurdere alle disse forholdene og se hvordan de påvirker arbeidsdagen. Arbeidsutførelse, maskiner og utstyr må tilpasses den enkelte arbeidstaker. Arbeidstakeren må på sin side tilpasse seg arbeidet.

dame som jobber ved datamaskin.ilustrasjon.
Det er viktig å arbeide ergonomisk riktig

Lenke til fagartikkel i Kroppsøving om ergonomi og skadeforebygging for bilmekaniker.

Læringsressurser

Sikkerhet