Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknologi- og industrifagChevronRight
  3. LassbærerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lassbærer

I dag foregår transporten av tømmer fra hogstplassen og fram til lunneplassen stort sett ved hjelp av lassbærer.

Tømmerhogst med lassbærer i Nordmarka. Foto.
Tømmerdrift med lassbærer i Nordmarka

Lassbærer

Det er en krevende oppgave å transportere tømmeret fra hogstplassen og fram til lunneplassen. Bratt og ulendt terreng, bløte myrer og andre variasjoner i kjøreforholdene stiller ofte store krav til både utstyret og maskinføreren. I dag blir tømmeret kjørt ut med lassbærere, en spesialmaskin bygd for å transportere tømmeret fram til lunneplassen på hjul. Dette er viktig for å unngå at tømmeret blir tilgriset.

En lassbærer består av to hoveddeler, en framdel med førerplass og motor og en bakre del der tømmeret legges. På den bakre delen er det montert en kran til lessing og lossing av tømmeret. Styringa av maskinen skjer i et ledd på midten. Framdel og bakre del kan også bevege seg sideveis uavhengig av hverandre. Det er nødvendig for å kunne ta seg fram i ulendt terreng. Lassbæreren kan ha åtte hjul, med boggi både på framdel og bakre del. Hjula er utstyrt med kjettinger eller belter for sikker kjøring og god framkomst.

Skal du bli en dyktig lassbærerfører, må du ha god opplæring. Spesielt krever håndtering av krana mye øving, helst på en trygg og sikker plass, før du kan begynne å kjøre ute i terrenget.

Læringsressurser