Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknologi- og industrifagChevronRight
  3. Utkjøring av tømmerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Utkjøring av tømmer

I dag foregår transporten av tømmer fra hogstplassen og fram til lunneplassen stort sett ved hjelp av lassbærer, men andre metoder er også i bruk, som tømmertransport ved hjelp av traktor med vinsj eller tømmerhenger og kran, eller ved å bruke hest.

Tømmerhogst med lassbærer i Nordmarka. Foto.
Tømmerdrift med lassbærer i Nordmarka

Lassbærer

Det er en krevende oppgave å transportere tømmeret fra hogstplassen og fram til lunneplassen. Bratt og ulendt terreng, bløte myrer og andre variasjoner i kjøreforholdene stiller ofte store krav til både utstyret og maskinføreren. I dag blir tømmeret kjørt ut med lassbærere, en spesialmaskin bygd for å transportere tømmeret fram til lunneplassen på hjul. Dette er viktig for å unngå at tømmeret blir tilgriset.

En lassbærer består av to hoveddeler, en framdel med førerplass og motor og en bakre del der tømmeret legges. På den bakre delen er det montert en kran til lessing og lossing av tømmeret. Styringa av maskinen skjer i et ledd på midten. Framdel og bakre del kan også bevege seg sideveis uavhengig av hverandre. Det er nødvendig for å kunne ta seg fram i ulendt terreng. Lassbæreren kan ha åtte hjul, med boggi både på framdel og bakre del. Hjula er utstyrt med kjettinger eller belter for sikker kjøring og god framkomst.

Skal du bli en dyktig lassbærerfører, må du ha god opplæring. Spesielt krever håndtering av krana mye øving, helst på en trygg og sikker plass, før du kan begynne å kjøre ute i terrenget.

Traktor

Traktor med vinsj

Traktoren er fortsatt i bruk til utkjøring av tømmer, spesielt når det er mindre kvantum som skal transporteres. Traktor er aktuelt for gardsskogeiere som hogger og kjører tømmer i egen skog. En vinsj kan monteres bak på traktoren. Tømmeret vinsjes bort til traktoren, og traktoren sleper deretter tømmeret etter seg ut av skogen. Fordelen med denne metoden er at gardbrukeren med noen tilpasninger av traktoren kan kjøre ut tømmer uten å investere mye i utstyr. Tømmeret kan kappes ute i skogen før det kjøres ut, eller på velteplassen.

Landbrukstraktor som sleper tømmer. Foto.
Landbrukstraktor med vinsj

Tømmerhenger og kran

Med en tømmerhenger til traktoren kan vi kjøre større lass ut av skogen om gangen. En annen fordel med denne metoden er at tømmeret ikke slepes langs bakken, og vi unngår at tømmeret blir forurenset av sand og jord. En tømmerhenger er ei større investering enn en vinsj, men den er billigere enn en lassbærer. Dette utstyret kan også brukes hvis vi skal samle sammen kvist og hogstavfall som skal hogges opp til flis.

Traktor med tømmerhenger og kran. Foto.
Traktor med tømmerhenger og kran

Hesten

Traktoren ble tatt i bruk i skogbruket i 1950-åra. Før dette var hesten den viktigste trekkrafta for transport av tømmer. Selv om traktoren og lassbæreren står for størstedelen av transporten i dag, er hesten fortsatt i bruk. Mange driver skogbruk i mindre omfang, med utkjøring av både tømmer og ved. Har en tilgang til og interesse for hest, kan dette være et godt alternativ som trekkraft. Noen få har også tømmerdrift med hest som en levevei.

Skal du bruke hest til utkjøring av tømmer, krever det at du har en godt trent og veldressert hest. Hesten må være vant å bevege seg i terreng, og du må kunne være trygg på hestens bevegelser, ellers vil det kunne oppstå farlige situasjoner. Det er viktig å velge rett hesterase, og fjordingen og dølahesten er vanlige til tømmer- og vedkjøring.

Vanlige redskaper til slik kjøring er bøyledrag, støtting eller «bukk og geit». Underlaget avgjør hvilket redskap som kan brukes. Redskapet må være lett for hesten å trekke, og enkelt for kjøreren å betjene ved på- og avlessing.

Tømmertransport med hest fra hogstfelt. Foto.
Tømmertransport med hest i hogstfelt

Læringsressurser