Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknologi- og industrifagChevronRight
  3. StyringsteknikkChevronRight
  4. ReguleringsteknikkChevronRight
  5. Måling i prosessanleggChevronRight
  6. Det generelle måleinstrumentetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Det generelle måleinstrumentet

Før vi ser på ulike måleinstrumenter, skal vi forsøke å tenke oss et helt generelt måleinstrument. Det er nemlig slik at de fleste typer industrielle måleinstrumenter kan beskrives på en enkel og skjematisk måte, uansett hva slags instrument det er snakk om.

Glasstermometer med rødfarget alkohol som medium. Foto.
Termometer

Termometer

En type måleinstrument som du helt sikkert kjenner godt fra før, er et termometer. Det består av et tynt rør som er delvis fylt med en væske. Når temperaturen endrer seg, vil også tettheten til væsken endres. Da endrer volumet til væsken seg også. Dermed vil væskesøylen i termometeret stige eller synke i takt med temperaturen.

På siden av det tynne røret er det festet en skala, slik at du kan lese av temperaturen. Denne skalaen kan ikke endres på, så det er ikke mulig å justere målingen om den viser feil.

Automatisert styresystem

I prosessindustrien overvåkes prosessen vanligvis fra et sentralt plassert kontrollrom. Det ville vært uhensiktsmessig om operatørene måtte gå rundt i fabrikken og lese av alle målinger. Dessuten er vi interessert i å behandle målingene maskinelt, de er en del av et automatisert styresystem. Derfor må alle målinger omformes til et elektrisk signal, slik at det kan overføres i kabler.

Et typisk måleinstrument i prosessindustrien vil derfor bestå av et måleelement og en omformer. På omformeren er det også mulighet for nullpunkt- og områdejustering. Vårt generelle instrument kan da tegnes slik:

Om vi sammenligner dette skjemaet med vår manuelle temperaturmåling, er det termometeret som er måleelementet. I hodet vårt gjør vi om avlesningen til noe vi kan forstå, fordi vi vet at høyden på væskesøylen tilsvarer en viss temperatur. Hjernen vår er altså omformeren. Om vi vet at termometeret vårt viser feil, kan vi også foreta en målejustering i hodet vårt.

Et måleinstrument består av et måleelement og en signalomformer med nullpunkt- og områdejustering.

Nå er det ikke slik at det ikke finnes måleinstrumenter med manuell avlesning i prosessindustrien. Tvert imot finnes det mange av dem. Men disse brukes som regel ikke til regulering av prosessen, som oftest brukes de bare til kontroll av målingene som inngår i det automatiske styresystemet.

Læringsressurser

Måling i prosessanlegg

SubjectEmne

Fagstoff