Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Maskinvare og nettverkChevronRight
  4. NettverkChevronRight
  5. NettverksenheterChevronRight
  6. DSLChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

DSL

ADSL-modemer kommer i forskjellige typer og varianter. Noen er rene modemer, andre er kombinerte modem og ruter (betegnes ofte som rutermodemer). ADSL har vært den mest brukte teknologien for å levere høyhastighetsinternett til private hjem. Det er asymmetrisk, som betyr at hastigheten er høyere på trafikk til brukeren enn fra brukeren.

Internett. Foto.

SDSL er en annen variant som kan tilby lik hastighet både inn og ut. SHDSL bruker hele frekvensområdet og kan derfor ikke eksistere sammen med telefoni på samme trådparet. SHDSL føres fram på eget trådpar.

Hastighetene som kan leveres her, er proporsjonale med teknologiens utvikling, ISP sin tilpasning og kvaliteten på kabelen mellom DSLAM (sentral) og modemet i boligen.

Telenettets oppbygning

ADSL leveres over kobberlinje mellom sentral og bolig. Brukerne ser ikke noe til den tekniske delen av internettforbindelsen mellom huset og sentralen. Vi skal derfor konsentrere oss om det som befinner seg mellom boligens eksterne tilkoblingspunkt, og alt som befinner seg på innsiden av boligen. Dette sentrale punktet er bare en koblingsboks med en RJ45/RJ11-kontakt.

Alt som skal monteres og kobles på innsiden av dette, er det enten boligeieren selv eller montører som må sette opp og installere. Har boligen analog eller ISDN-basert telefon, må vi også ta hensyn til dette.

Telefonkabel og ethernet kabel

ADSL og ADSL2+ leveres inn til huset på den samme telefonkabelen som tradisjonell telefoni, faktisk i samme kobbertrådpar. Dette gjør at signalene for telefoni og ADSL må splittes fra hverandre. Hvis ikke vil man høre støy på telefonen, og hastigheten på bredbåndet kan bli redusert.

Telefoni og ADSL bruker forskjellige deler av frekvensspekteret. Telefoni bruker de laveste frekvensene. På figuren under er dette vist med rød linje. ADSL bruker høye frekvenser, vist med blå linje. Splitterens oppgave er å skille disse frekvensene, slik at bare talesignalet går til telefonen og bare datasignalet til ADSL-routeren.

Splitterens oppgave er å skille signalfrekvensene og å skille ADSL-linjen og telefonlinjen fra hverandre.

Læringsressurser

Nettverksenheter