Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. KravdefinisjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kravdefinisjon

Bedriften og de ansatte har spesifikke behov som blir dekket av IT-utstyr og -systemer. Vår jobb er å sikre at systemene dekker riktige funksjoner, og at de fungerer som de skal. Derfor er det viktig å gjøre undersøkelser for å avdekke hva behovene er. Heldigvis har vi en del verktøy som kan hjelpe oss med å sette krav til løsning.

Mann ser på planleggingen av virksomheten sin tegnet med mange figurer på en vegg. Foto.

En arbeidsprosess er ganske enkelt en serie aktiviteter som gjøres for å produsere et bestemt resultat, for eksempel å ta imot bestillinger fra kunder og å sende ut varene.

I en virksomhet griper mange ulike arbeidsprosesser inn i hverandre, og hver prosess involverer ofte flere personer.

Når vi skal effektivisere en arbeidsprosess ved å bruke IKT, starter vi med å kartlegge selve arbeidsprosessen. Dette gjør vi ved å lage et prosessflytdiagram som viser de ulike trinnene i prosessen og forholdet mellom dem.

Når arbeidsprosessen er kartlagt, må vi identifisere de ulike rollene i prosessen. Med det menes hvilke personer som skal utføre og ha ansvaret for hvert enkelt trinn i prosessen. I tillegg er det gjerne også en prosesseier som har ansvaret for prosessen som helhet.

Som nytilsatt IKT-medarbeider er det viktig å få god oversikt over hva forskjellige personer i virksomheten jobber med. I starten kan det være lurt å lage en oversikt over hvilke oppgaver og ansvarsområder den enkelte ansatte har.

Oppdatering av varelager med strekkodeleser. Foto

Når prosessen og rollene er avklart, kan vi begynne å identifisere behovet for IKT-støtte og vurdere hva slags IKT-løsninger (utstyr og programvare) som vil gi det beste resultatet for hver oppgave. I tillegg må vi også huske å vurdere behovet for opplæring og brukerstøtte.

Slike vurderinger må selvsagt gjøres sammen med de ansatte og ledelsen. Selv om det er IKT-medarbeiderne som har IT-kompetansen, kan de ikke sitte innelukket på et kontor og gjøre alle vurderinger og ta alle avgjørelser på egen hånd.

En arbeidsprosess er en serie aktiviteter som gjøres for å produsere et bestemt resultat.

Læringsressurser

Kravdefinisjon