Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Service og kommunikasjonChevronRight
  4. KunnskapsnettverkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kunnskapsnettverk

Virksomheter er opptatt av kunnskap og vil gjerne fremstå som kunnskapsbedrifter eller kunnskapsorganisasjoner som hele tiden utvikler seg.

Illustrasjon av mennesker som holder hender rundt jorda. Illustrasjon

Du har sikkert hørt eller lest at vi lever i et ”informasjonssamfunn”. Men kunnskap er mer enn informasjon. Kunnskap innebærer at du også vet hvordan du skal bruke tilgjengelig informasjon i praksis. Uten kunnskap har ikke informasjonen noen egentlig verdi.

Forfatteren og økonomen Peter Drucker oppsummerte det på følgende vis: ”Informasjon blir bare kunnskap i hendene på noen som vet hva de skal gjøre med den.

Det er gjort mange undersøkelser om læring på arbeidsplassen som konkluderer med at de beste måtene å lære på er

  • å utføre oppgaver selvstendig
  • å utføre oppgaver sammen med kollegaer
  • å snakke sammen og diskutere med kollegaer

Læring og kunnskapsutvikling er kontinuerlige prosesser i alle bransjer og virksomheter, spesielt innenfor IKT. Den teknologiske utviklingen går fort, og som IKT-servicemedarbeider må du regne med å bruke en god del tid på å holde deg oppdatert. Det er derfor lurt å sette din egen læring og kunnskapsutvikling i system.

Læringsressurser

Kunnskapsnettverk