Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Håndvask

«Nå må alle vaske hendene», sier Emil. Ungene stiller seg i kø og vasker seg slik de har lært. Emil hjelper de minste. Mens de vasker, snakker Emil med dem om hvorfor det er så viktig å vaske hendene, og hvordan de må gjøre det for at de skal bli helt rene.

Se videoen om håndvask i barnehagen.

Håndvask i barnehagen
  • Bruk smittekjeden for å forklare det som skjer i filmen.
  • Hvorfor er det så mye smitte i en barnehage?
  • Hvordan kan man innarbeide gode rutiner for håndhygiene?

Arbeid sammen to og to. Én spiller voksen, og én spiller barn. Snakk med hverandre om håndvask og hygiene. Bytt roller.

Sett sammen nye lag på to personer. Den ene vasker hendene, og den andre observerer håndvasken og gir tilbakemeldinger på hva som er bra, og hva som kan gjøres bedre.

Læringsressurser

Yrke: Barne- og ungdomsarbeider i barnehagen