Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkessituasjonerChevronRight
 4. Yrke: OrtopediteknikerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Yrke: Ortopeditekniker

I denne filmen forteller en ortopeditekniker om sitt arbeid. Han forteller om sine møter med mennesker med funksjonshemninger, og om et yrke der teknologi, kreativitet og produktutvikling står sentralt.

Ortopeditekniker

Utfordringer til deg

 1. I filmen beskriver ortopediteknikeren samarbeidet mellom ingeniøren og pasienten.
  • Hva samarbeider han med dem om?
  • Hva er en ingeniør?
 2. Ortopediteknikeren forteller om strenge regler for HMS.
  • Hva betyr HMS?
  • Hvilke typer verneutstyr er det vanlig å bruke i dette yrket?
  • Hvorfor er det viktig å bruke riktig verneutstyr?
  • Hva er en risikoanalyse?
  • Hvordan gjøres en risikoanalyse?
 3. Diskuter hvilke konsekvenser manglende eller feil bruk av verneutstyr kan ha for vår helse.
 4. Bruk dine kunnskaper om menneskekroppen og lag et treningsprogram som trener opp muskelstyrke. Be gjerne kroppsøvingslæreren om hjelp.
  • Presenter programmet for din klasse.
  • Gjennomfør treningsprogrammet i en måned. Merker du noen forskjell?
  • Hvorfor er det viktig å være i god form?
 5. Ortopediteknikeren bruker datamaskin og avanserte maskiner i sitt arbeid.
  • Hvilke kunnskaper krever dette?
  • Hva er teknologi?
 6. Teknologien utvikles stadig, og i alle yrker må man oppdatere sine kunnskaper og lære nye ting. Dette kalles livslang læring.
  • Hvorfor er det viktig å fortsette å lære etter at man er ferdig på skolen?
  • Hvordan kan man lære nye ting på arbeidsplassen?
  • Hvem har ansvar for at arbeidstakere tilegner seg ny kunnskap?
 7. Spør på ulike arbeidsplasser, gjerne steder dere er i yrkesfaglig fordypning, hvordan de ansatte får oppdatert sine faglige kunnskaper. Sammenlikn svarene fra ulike bedrifter.
 8. I filmen forteller ortopediteknikeren at yrket også krever sosiale ferdigheter.
  • Hva legger han i det?
  • "Du må være snill, grei og sosial", sier han. Diskuter hva han mener med det.
  • Kan slike ferdigheter trenes opp?
 9. I filmen beskrives disse tre situasjonene:
  • Det settes på feil protese.
  • En person har ikke fått ny protese på svært mange år.
  • En gutt har fått tatovering på sin protese.
  Hva kan man lære om kommunikasjon, identitet og trygghet ut fra disse situasjonene?

Læringsressurser

Yrke: Ortopeditekniker