Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Ulike forutsetninger for utviklingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Ulike forutsetninger for utvikling

Vi utvikler oss hele livet, og noen trenger mer støtte og veiledning enn andre. Noen har medfødte utfordringer, andre har fått dem etter sykdom eller ulykke.

Gutt hjelper mann i rullestol med å ta på sko. Foto.

Vi mennesker utvikler oss ulikt på mange områder. I noen tilfeller kan det være svikt i den mentale utviklingen. Andre ganger kan det være svikt i den fysiologiske utviklingen. Dette kan utgjøre forskjellige utviklingsmønster eller nedsatte funksjoner.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne vil ofte i stor grad ha behov for hjelpemidler i sin hverdag. Universell utforming og hjelpemidler, både digitale og annet utstyr, vil være viktig å få for å bli mest mulig selvhjulpen. Som fagarbeider skal du gjøre deg kjent med ulike hjelpemidler, søkeprosess og veiledning rundt nye midler sammen med en bruker.

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling