Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Ulike forutsetninger for utviklingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Ulike forutsetninger for utvikling

Vi utvikler oss hele livet, og noen trenger mer støtte og veiledning enn andre. Noen har medfødte utfordringer, andre har fått dem etter sykdom eller ulykke.

Mann i rullestol

Vi mennesker utvikler oss ulikt på mange områder. I noen tilfeller kan det være svikt i den mentale utviklingen. Andre ganger kan det være svikt i den fysiologiske utviklingen. Dette kan utgjøre forskjellige utviklingsmønster eller nedsatte funksjoner. Psykisk utviklingshemming defineres som en mangelfull evne til det generelle intelligensnivået som for eksempel læringsevne, oppfatning og språklige og sosiale ferdigheter. Diagnosen må stilles før personen er 18 år og er en samlebetegnelse på funksjonssvikt innenfor den kognitive funksjonen. En person med psykisk utviklingshemming har en lav intelligens og en lav mental alder, selv om alderen kan være høy.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne vil ofte i stor grad ha behov for hjelpemidler i sin hverdag. Universell utforming og hjelpemidler, både digitale og annet utstyr, vil være viktig å få for å bli mest mulig selvhjulpen. Som fagarbeider skal du gjøre deg kjent med ulike hjelpemidler, søkeprosess og veiledning rundt nye midler sammen med en bruker.

En diagnose vil alltid bli stilt av en lege, men det er mennesket bak en diagnose du som fagarbeider skal bli kjent med. Uansett hvilken diagnose eller avvik fra den normale utviklingen man har, vil et menneske kunne forbedre sine ferdigheter og evner på sitt eget nivå.

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter