Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. MenneskekroppenChevronRight
 4. De ulike systemene i kroppenChevronRight
 5. BevegelsesapparatetChevronRight
 6. BevegelsesapparatetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bevegelsesapparatet

De fleste mennesker tar som en selvfølge at de kan bevege seg. Vi tenker ikke over at det å bevege kroppen forutsetter at mange faktorer skal virke på riktig måte og til riktig tid. Og hvor ofte har du tenkt over hvilke hensyn du må ta for at dette skal fungere - både nå og i framtida?

To personer uten klær som hopper. Foto.
Nerver og muskler i et lår. Foto.
Musklene er festet til skjelettet med sener. Nerver overfører signaler som får muskelen til å trekke seg sammen

Fysioterapeuter og kiropraktorer er fagpersoner som har kompetanse på bevegelsesapparatet. Som framtidig fagarbeider skal du arbeide med mennesker som har behov for å vedlikeholde bevegelsesapparatet sitt. Det er viktig at du har kunnskap om forbyggende tiltak og om hvordan bevegelsesapparatet virker, slik at du kan veilede og motivere.

Du skal også kunne ta vare på din egen kropp, slik at du unngår belastningslidelser.

Fakta om bevegelsesapparatet

 • Musklene skaper bevegelse ved å trekke seg sammen.
 • Skjelettet utgjør rammen som musklene er festet i.
 • Skjelettet består av knokler som er forbundet med hverandre i ledd.
 • Når musklene trekker seg sammen, beveger knoklene seg.
 • Musklene i bevegelsesapparatet er for det meste viljestyrte.
 • Nervene overfører signaler fra hjernen til musklene.
 • Den beste metoden for å opprettholde et godt bevegelsesapparat er å bevege seg!
 • Riktig kosthold er også viktig for bevegelsesapparatet.
 • Nedsatt funksjonsevne i bevegelsesapparatet kan skyldes:
  • Skader i muskler som gir smerte når man prøver å bevege muskelen.
  • Smerter i ledd som kan skyldes slitasje eller annen mekanisk skade.
  • Stivhet og nedsatt bevegelighet i ledd.
  • Skader i nervesystemet som hindrer korrekt overføring av signaler.

Denne filmen viser hvordan muskler, skjelett og nerver virker sammen når kroppen er i bevegelse. Kiropraktoren forteller også litt om vanlige plager som kan oppstå i bevegelsesapparatet. Her ser du en plansje som viser hvordan musklene ligger utenpå skjelettet.

Bevegelse og utvikling

Evnen til å bevege seg utvikles gjennom livet. Et nyfødt barn beveger seg nokså tilfeldig, men etter hvert blir bevegelsene mer viljestyrte. Det gir oss mulighet til å utfolde oss, til å komme oss dit vi vil, til å delta i aktiviteter og til å utføre arbeid. På denne filmen kan du se hvordan barn i barneskolealder beveger seg. Hvis du vil se mer om hva som er typisk for bevegelse hos barn i ulike aldre, kan du gå til Barns utvikling.

Fysisk og motorisk utvikling 6-10 år

Bevegelsens betydning for helsen

Kroppen vår er konstruert for bevegelse. Fysisk aktivitet virker helsefremmende og er en viktig del av sunn livsstil. Fysisk aktivitet påvirker hele mennesket ved at

 • hjertet og sirkulasjonssystemet fungerer bedre
 • det forebygger overvekt
 • det påvirker fordøyelsen
 • det sørger for at nervesystemet utvikler seg
 • det påvirker humøret og vår psykiske helse
 • det er sosialt og skaper relasjoner mellom mennesker

Det er derfor viktig at mennesker som har nedsatt bevegelighet, får delta i fysisk aktivitet så mye som de klarer. Som fagarbeider skal du arbeide helsefremmende og veilede ulike brukere til fysisk aktivitet. Disse brukerne vil ha behov for fagarbeidere som har kunnskap om bevegelsesapparatet og betydningen av fysisk aktivitet.

Ergonomi

Som arbeidstaker i helse-, oppvekst- og sosialsektoren kommer du til å trenge et godt bevegelsesapparat for å utføre jobben din. Samtidig kan jobben skade bevegelsesapparatet dersom du ikke passer på. Ergonomi er læren om hvordan du tar vare på kroppen din på jobb - hvordan du løfter, går, står og sitter når du utfører ulike arbeidsoppgaver.

Kunnskap om ergonomi er en del av fagarbeiderens kompetanse. Arbeid med ergonomi inngår i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) på arbeidsplassen.

Huskelapp

 • Musklene gjør at vi kan bevege kroppen.
 • Musklene består av vev som kan trekke seg sammen og strekke seg ut igjen.
 • Ved hjelp av skjelettet og nervesystemet kan musklene utføre et mangfold av bevegelser.

Utfordringer til deg

 1. Hva mener vi med begrepet bevegelsesapparatet?
 2. Hvilke organsystemer virker sammen i bevegelsesapparatet?
 3. Se filmen Et liv i bevegelse øverst på denne siden. Jobb sammen to og to:
  Ta notater fra filmen og øv på å gjenfortelle innholdet til en klassekamerat.
 4. Hva gjør en fysioterapeut, og hva gjør en kiropraktor? Finn ut hvordan man kan utdanne seg til disse yrkene.
 5. Diskuter denne påstanden i klassen:
  Fysisk aktivitet er en av de viktigste investeringer man kan gjøre i egen helse.
 6. Les brosjyren Skapt for bevegelse, som du finner i lenkesamlingen. Finn bilder på nettsidene til NDLA og lag en bildefortelling som illustrerer punktene i denne brosjyren.
 7. Vurder din egen livsstil og forslå aktiviteter som du mener vil virke positivt på ditt bevegelsesapparat og din helse. Bruk treningsplanleggeren og lag en plan. Be gjerne kroppsøvingslæreren om råd.
  Lag en plan som er realistisk, og som du tror du kan klare å gjennomføre.
  Prøv ut planen i noen uker. Fungerer det? Hvorfor? Hvorfor ikke? Juster planen om nødvendig.
 8. Hvorfor er det viktig at også mennesker som har nedsatt bevegelighet, er fysisk aktive?
 9. Fysisk aktivitet kan være mye forskjellig og det gjelder å finne noe som passer for den enkelte. Noen aktiviteter krever mye tilrettelegging og mye utstyr, og noen trenger hjelp for å bevege seg:
  Arbeid sammen i grupper
  Velg ut en bruker fra hver av de elleve yrkessituasjonene og foreslå fysiske aktiviteter som kan passe for hver av dem. Dere skal legge vekt på aktiviteter som stimulerer bevegelsesapparatet. Vurder:
  - tilgjengelighet - finnes tilbudet i din kommune?
  - hvilket utstyr trenger man?
  - hvor mye hjelp trenger brukeren?
  - andre forhold dere synes er viktige
 10. Fordypning
  Se filmene om fysisk og motorisk utvikling under Barns utvikling. Forklar begrepene:
  - motorisk utvikling
  - grovmotorikk
  - finmotorikk

Læringsressurser

Bevegelsesapparatet

SubjectEmne

Fagstoff