Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. MenneskekroppenChevronRight
  4. De ulike systemene i kroppenChevronRight
  5. Cellene hos menneskerChevronRight
  6. Cellens oppbygning og funksjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Cellens oppbygning og funksjon

Selv om celler er veldig forskjellige, har de noe felles. Inni alle celler er det ulike organeller som utfører oppgavene som skal til for at cellen skal holde seg i live og kunne gjøre sin jobb.

Oppbygning av typisk menneskecelle. Illustrasjon.

Veier inn i og ut av cellen

Cellemembranen holder cellen sammen. Men cellen må ta opp oksygen og næringsstoffer, og den må avgi avfallsstoffer. I cellemembranen er det porter som regulerer hvilke stoffer som skal få slippe inn og ut. I menneskekroppen tar cellene opp stoffene den trenger fra blodet, og de avgir avfallsstoffer til blodet.

Cellens kommandosentral

Det er arvestoffet som regulerer alt som skjer i cellen. Arvestoffet ligger i cellekjernen. Den kjemiske betegnelsen på arvestoffet er DNA. Arvestoffet er organisert i en eller flere tråder, som vi kaller kromosomer.

Cellens kraftsentral

For å kunne gjøre jobben sin må cellen ha energi. Det får den fra næringsstoffer som den tar opp fra omgivelsene. Energien fra næringsstoffene må forbrennes slik at energien frigjøres og omdannes til en form som kan brukes av cellen. Dette skjer i mitokondriene som omdanner energien i næringsstoffene til små energipakker som kalles ATP. Alle organellene kan bruke ATP som energikilde.

Cellens proteinfabrikk

Alle celler produserer proteiner som brukes inni cellen eller som skilles ut til omgivelsene. Produksjonen av proteiner skjer i ribosomene.

Selve proteinproduksjonen skjer ved at ribosomet får oppskriften til proteinet fra cellekjernen, det får energi (ATP) fra mitokondriet, og det finner de nødvendige aminosyrene i cytoplasmaet. Så kan ribosomene koble aminosyrene sammen i riktig rekkefølge. For at protieinet skal virke, må rekkefølgen av aminosyrer være rett. Det er derfor viktig at ribosomet følger oppskriften.

I ribosomene produseres blant annet:

  • proteiner som danner strukturer som hår og negler på et menneske
  • proteiner som inngår som byggesteiner i cellene
  • proteiner som skal styre kjemiske prosesser. Disse proteinene kalles enzymer.
  • hormoner, som for eksempel insulin, som skal avgis til blodet for å regulere glukoseinnholdet. Insulin er et protein.

Cellens renholdsverk

I en celle foregår hele tiden flere tusen kjemiske reaksjoner. Dette fører til at det dannes avfallsstoffer som brytes ned og fraktes ut av cellen. Dette tar lysosomene seg av. De bryter ned stoffer og frakter restene ut av cellen gjennom cellemembranen.

Cytoplasmaet

Cellen er fylt av en væske som heter cytoplasma. I denne væsken flyter organellene, og i denne væsken er stoffer som glukose og aminosyrer oppløst. Cytoplasmaet holdes sammen av cellemembranen.

Cytoplasmaet består for det meste av vann, og her foregår alle de kjemiske reaksjonene som gjør at cellen er levende.

Mange organismer består av bare en eneste celle. Disse organismene kalles med en fellesbegnelse for mikroorganismer.

Læringsressurser

Cellene hos mennesker

SubjectEmne

Fagstoff