Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Kultur, livssyn og religionChevronRight
 4. Ulike kulturer og livssynChevronRight
 5. Språk endrer seg over tidChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Språk endrer seg over tid

Språk er i stadig utvikling og endres over tid. Du har kanskje hørt at eldre mennesker bruker ord som du ikke forstår, selv om det var helt vanlige ord da de var unge. Unge i dag har et språk som eldre kan ha problemer med å forstå siden det inneholder nye ord som er lånt fra andre språk.

Tavle med gamle og nye ord. Foto.

Språk er spesielt viktig når du jobber med mennesker, og som profesjonell fagarbeider må du være bevisst språket ditt. Noen aktuelle utfordringer er:

 • å være en god lytter
 • å be brukeren forklare en gang til dersom du ikke forstår det han eller hun formidler
 • å si ifra dersom det er ord du ikke forstår
 • å bruke et språk som brukeren forstår, og å prøve å forklare den samme tingen på ulike måter
 • å forsikre deg om at brukeren har fått med seg innholdet i det du formidlet

Dette kan du lese mer om under kommunikasjon.

På samme måte som språk endrer seg, er det også andre sider ved kulturen vår som endrer seg. Hvordan vi kler oss, hva vi spiser, og hva vi gjør i fritiden vår, endres, og dermed blir også den norske kulturen endret.

I hvor stor grad og hvor lenge vi bevarer deler av tidligere kultur, varierer. Deler av kulturen lever bare videre i historiske skuespill og ved spesielle anledninger. Noe som var en viktig del av den norske kulturen for 150 år siden, finnes overhodet ikke lenger i kulturen i dag.

Utfordringer til deg

 1. Forklar hvorfor språk kan være en utfordring i møte med mennesker fra en annen kultur.
 2. Har du eksempler på at kommunikasjon med eldre har vært vanskelig på grunn av språk?
 3. Intervju noen eldre om mat, hygiene, kjønnsroller og lignende. Finn ut om det har skjedd endringer i norsk kultur over tid.
 4. Hvordan bør du kommunisere med brukere?
 5. Se på bildet med nye og gamle ord sammen med en eldre person. Hvilke ord kan du forklare for personen, og hvilke kan han eller hun forklare for deg?
 6. Les Kultur endrer seg.
 7. Se filmen Apoteket før og nå. Hvilke endringer i samfunnet er det som blir framstilt her? Hvordan vil slike endringer påvirke den norske kulturen?

Læringsressurser

Ulike kulturer og livssyn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Apotek da og nå

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Hilsemåter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Generasjon utlending

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Typisk norsk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Etiopisk mat

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Når integrering fungerer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hos tannlegen på Lindeberg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter