Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Kommunikasjon og relasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjon og relasjon

Menneskelig kommunikasjon kan foregå på ulike måter og har som mål at hvert individ får formidlet sine tanker og behov. Det kan foregå verbalt (språklig) og ikke-verbalt ved hjelp av kroppsspråk eller for eksempel lyder, peking eller øyekontakt.

Lege snakker med et barn som er sammen med sin mor. Foto.

Som fagarbeider innen helse-og oppvekstsektoren er kommunikasjon og relasjoner med mennesker i ulike situasjoner en sentral del av jobben din. Det er derfor viktig at du har kunnskaper om og ferdigheter innen de ulike formene for kommunikasjon.

Emner

Kommunikasjon og relasjon

  • En kommunikasjonsprosess kan forklares med at det skjer overføring av informasjon mellom sender og mottaker.

  • Som fagarbeider i helse- og oppvekstsektoren stilles det krav til kommunikasjon. Du skal kunne uttrykke deg godt skriftlig og muntlig.

  • Fagarbeidere innen helse- og oppveksttjenestene møter mennesker fra mange ulike kulturer, i ulike aldre og i ulike livssituasjoner.

  • I arbeid med mennesker er det viktig å bygge gode relasjoner mellom deg som profesjonell yrkesutøver og brukerne av helse- og oppveksttjenester.