Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Hygiene og smittevernChevronRight
  4. Hygiene i arbeid med menneskerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hygiene i arbeid med mennesker

Som fagarbeider skal du jobbe med mennesker, og smittespredning vil være et sentralt tema. Å hindre smitteoverføring er det viktigste tiltaket vi har for å unngå spredning.

Helsefagarbeider med tørkepapir. Foto.

Hygiene i arbeid med mennesker er et stort tema fordi det inneholder mange oppholdssteder innenfor helse-, oppvekst og sosialsektoren. Hygiene handler ikke bare om personlig hygiene eller læren om mikroorganismer.

Det handler også om renhold av bygninger, utstyr, vannforsyning og sanitære forhold. I arbeid med mennesker skal du også ha ansvar for å følge lover og retningslinjer for din arbeidsplass slik at dette ivaretas på en god måte.

Det finnes renholdspersonell på alle offentlige bygg, men vi har alle et ansvar for å rydde og sortere søppel og å bytte søppelposer og sørge for at utstyr er dekket til og lagret på forsvarlig måte. Det kan for eksempel også være å bruke skotrekk, si fra eller legge på plass toalettpapir, tørke opp søl eller varsle når du ser avvik fra hygieneforhold slik det skal være.

Læringsressurser

Hygiene i arbeid med mennesker

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?