Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. FørstehjelpChevronRight
 4. Grunnleggende førstehjelpChevronRight
 5. Hjerte - lungeredning, HLRChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hjerte - lungeredning, HLR

Riktig førstehjelp til livløse personer er viktig og kan redde liv. Ved plutselig hjertestans kan tidlig igangsatt hjerte- og lungeredning doble sjansen for at den som er rammet overlever.

HLR.foto.

Framgangsmåte ved HLR

 1. Sjekk om pasienten reagerer på tilrop og forsiktig risting.
 2. Hvis pasienten ikke reagerer: Rop på hjelp!
 3. Snu pasienten på ryggen, og åpne luftveiene (bøy hodet bakover og løft haken fram).
 4. Sjekk om pasienten puster normalt (se, lytt og føl etter normal pust i inntil 10 sekunder).
 5. Legg pasienten i sideleie bare hvis pusten fortsatt er normal etter ett minutt.
 6. Fortsett nøye observasjon av pusten.
 7. Hvis pasienten ikke puster normalt eller slutter å puste normalt: Ring 113 og skaff hjelp.
 8. Hvis det er mulig, få noen andre til å ringe 113 og til å hente en hjertestarter (hvis tilgjengelig).
 9. Start HLR med 30 brystkompresjoner fulgt av to innblåsinger (30:2).
 10. Brystkompresjonene bør være 5–6 cm dype med en takt på 100 i minuttet.
 11. Hver innblåsing skal ta ca. 1 sekund og avsluttes straks brystkassen hever seg.
 12. Fortsett til hjelpen kommer (til profesjonell hjelp er klar til å ta over)

Viktig ved HLR

 • HLR utføres dessverre fortsatt altfor ofte med dårlig kvalitet og med lange perioder uten brystkompresjoner.
 • Viktigheten av kompresjoner med god kvalitet og med minst mulig avbrudd kan ikke understrekes godt nok.
 • Hvis en bevisstløs person puster normalt, skal førstehjelperen holde frie luftveier og vente 1 minutt før den bevisstløse legges i sideleie.
 • Hvis førstehjelperen er i tvil om pusten er normal, startes straks HLR.
 • HLR skal startes straks hvis en person er bevisstløs og ikke puster normalt. Plasser hendene midt på brystkassen (ikke bruk tidkrevende metoder for å finne rett håndplassering)
 • Start med 30 kompresjoner (takt på 100/minutt). Forholdet mellom kompresjoner og innblåsinger skal være 30:2.
 • Ufaglærte skal også bruke 30:2 på barn. På slutten av hver kompresjon skal hendene ikke utøve noe trykk mot brystkassen.
 • Hver innblåsing skal ta 1 sekund og avsluttes straks brystkassen hever seg. Unngå alle unødige pauser i kompresjonene, og sørg for at kompresjonene er dype nok og har rett takt.
 • Hvis to førstehjelpere er til stede: Bytt på å komprimere ca. hvert andre minutt fordi det viser seg at kvaliteten på kompresjonene avtar over tid. Unngå stopp i kompresjonene ved bytte.
 • Kvalitetsmessig god og kontinuerlig HLR som startes straks etter hjertestans, kan doble (kanskje tredoble) sjansen til å overleve plutselig hjertestans.

Læringsressurser

Grunnleggende førstehjelp