Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkeslivetChevronRight
 4. Yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektorenChevronRight
 5. Yrkene i de ulike sektoreneChevronRight
 6. HelsesekretærChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Helsesekretær

Helsesekretæren er ofte den som først møter pasienten når han kommer til behandlingsstedet.

Hva gjør en helsesekretær?

Sentrale arbeidsområder er

 • mottak av pasienter
 • kommunikasjon og veiledning
 • laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
 • kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
 • registrering av takster og diagnoser
 • kvalitetssikring og prosedyrer

Hvor jobber en helsesekretær?

Helsesekretæren kan jobbe på legekontor, i sykehus, i bedriftshelsetjenesten, i helsesentre, på sosialkontor og på trygdekontor.

For å kunne bruke yrkestittelen helsesekretær kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Læringsressurser

Yrkene i de ulike sektorene