Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkeslivetChevronRight
  4. FagarbeiderChevronRight
  5. DokumentasjonspliktChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dokumentasjonsplikt

Ifølge lovverket har helsepersonell dokumentasjonsplikt. Det vil si at helsepersonell har plikt til å gjøre synlig det de observerer og utfører knyttet til en pasient eller bruker.

Sykepleier ajourfører pasientjournal. Foto.

Det er en rekke yrkesgrupper i helsesektoren som omfattes av denne plikten. Innenfor utdanningsprogrammet for helse- og oppvekstfag regnes helsefagarbeidere og helsesekretærer som helsepersonell, og dokumentasjonsplikten gjelder dermed for disse yrkesgruppene.

Med helsehjelp menes alle de handlinger man utfører som har som mål å forebygge, stille diagnose, behandle, bevare helse, eller hjelpe noen med å få tilbake tidligere funksjoner gjennom rehabilitering.

I lovverket stilles det bestemte krav til innholdet i en journal. Blant annet skal det helsepersonellet skriver, være nødvendig for å kunne gi god og riktig helsehjelp. Informasjonen skal være saklig, relevant og korrekt. Det som faktisk er observert, skal noteres. Helsepersonellet skal ikke skrive ned sine egne personlige meninger eller tolkninger. Informasjon som ikke har noe med pasientens helse eller behandling å gjøre, skal en heller ikke skrive ned. All dokumentasjon skal underskrives med navnet til den som har skrevet.

De andre yrkene innenfor utdanningsprogram helse- og oppvekstfag omfattes ikke av dokumentasjonsplikten i helsepersonelloven, men er pålagt å dokumentere etter andre bestemmelser. For eksempel har Kunnskapsdepartementet fastsatt en rammeplan som pålegger barne- og ungdomsarbeideren å dokumentere hva barn i barnehagen gjør, og hva de mestrer. Dokumentasjonen skal bidra til refleksjon og større innsikt i det pedagogiske arbeidet som blir gjort i barnehagen, og dokumentasjonen skal brukes i videre planlegging av arbeidet. Dette kalles pedagogisk dokumentasjon.

Utfordringer til deg

  1. Hva innebærer dokumentasjonsplikten?
  2. Hvem har plikt til å dokumentere?
  3. Fordypningsoppgave: Følg lenken og les mer om dokumentasjonsplikten. Dokumentasjonsplikt (helsepersonelloven) Noter stikkord.

Læringsressurser

Fagarbeider