Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Etikk i arbeidetChevronRight
  4. Etisk bevissthet og refleksjonChevronRight
  5. Hvorfor må du kunne noe om etikk?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvorfor må du kunne noe om etikk?

Vi gjør en rekke valg hver dag. Enkelte av valgene har betydning for flere enn oss selv. Som fagarbeider i helse-, sosial- og oppvekstsektoren kan du oppleve at valgene gir både ønskede og uønskede konsekvenser for brukerne. Det er ikke alltid lett å vite hva som er rett, og hva som er galt. Det er mange hensyn å ta.

Helsefagarbeider og pasient i rullestol snakker sammen. Foto.

Du som skal bli fagarbeider i helse-, sosial- og oppvekstsektoren, trenger kompetanse i å omgås andre. Du kommer i kontakt med mennesker som har en annen kulturbakgrunn, religion eller livsførsel enn deg. Du vil møte både friske og syke mennesker i alle aldre, og du skal jobbe med mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Du skal jobbe for og med mennesker, både brukere og kollegaer. Det du sier og gjør, påvirker ditt samspill med andre. Derfor må du ha kjennskap til hovedtrekkene i etikken, og du må trene deg i å bli bevisst på hvilke signaler du gir. Andre mennesker forventer at du behandler dem med respekt, ikke minst når du er i en yrkesrolle. Måten du opptrer på, kan påvirke andres oppfatning av seg selv.

Eksempelet Anna
Anna ber om å få delta på andakten på avdelingen. Du er alene og har det travelt, og du får ikke tid til å hjelpe henne ut på fellesrommet. Du synes dessuten ikke at andakten kan være så viktig. Hvordan forklarer du dette for Anna?

Det finnes ikke ferdige svar på alle mellommenneskelige spørsmål. I en del situasjoner må man selv avgjøre hva som er riktig og galt. Kunnskap om etikk skal gjøre deg i stand til å reflektere og vurdere for å finne fram til gode svar på de spørsmålene som måtte dukke opp. Gjennom refleksjoner om etikk vil du bli forberedt på situasjoner som kan oppstå.

Læringsressurser

Etisk bevissthet og refleksjon