Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Etikk i arbeidetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etikk i arbeidet

Etikk handler om hvilke holdninger og verdier du har, og som framtidig fagarbeider skal du utvikle disse. Du får utfordringer gjennom utdannelsen din som skal gjøre deg bevisst på framtidige valg og refleksjoner.

Siluett av person foran tavle med piler i ulike retninger. Illustrasjon.

Emner

Etikk i arbeidet

  • I arbeid med mennesker er etisk bevissthet og refleksjon avgjørende for å kunne gi god omsorg, veiledning og behandling.

  • Yrkesetikk

    Når du skal være en profesjonell yrkesutøver, er det viktig å kunne vurdere hva som er riktig og galt i ulike situasjoner. Dette gjelder uansett hvilket yrke du har.