Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Juss og yrkesetikkChevronRight
  4. Hvordan skal du opptre?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hvordan skal du opptre?

Som sikkerhetsmedarbeider stilles det strenge krav til din oppførsel og din framtreden. Det vil si at du skal oppføre deg på en korrekt måte overfor andre mennesker, og du må være kledd på en slik måte at du blir tatt seriøst.

Securitas vektere

Vår opptreden er individuell fordi vi alle er forskjellige. Vi snakker med lys eller mørk stemme, er muntre eller alvorlige, og vi kler oss ofte svært forskjellig. Kollegaer som er vant til å se hverandre i uniform, kjenner hverandre kanskje ikke engang igjen i sivile klær!

Basert på førsteinntrykk gjør vi oss opp en formening om personen og bedriften hun representerer. Det blir sagt at tyve sekunder er den tida du får til å gi et godt førsteinntrykk. Husk at du bare får sjansen til å gi et førsteinntrykk én gang.

På flyplassen

Når et fly kommer til en internasjonal flyplass, blandes passasjerer fra mange land og mange fly inne i et sikret område. Passasjerene må derfor sjekkes på samme måte på alle flyplasser.

Når en passasjer sjekkes, skjer det ved at håndbagasjen sendes gjennom en røntgenmaskin. Selv spaserer passasjeren gjennom en metalldetektorportal. Vekternes oppgave er å analysere hva som er i håndbagasjen, og å rettlede passasjerer som har for mye metall på seg. Dersom metalldetektoren gir utslag, må passasjeren sjekkes manuelt.

Mange passasjerer er litt stresset, særlig når det piper i detektoren. I slike situasjoner er det viktig at vekterne opptrer høflig. Vekterne kan fort bli oppfattet som nedlatende siden de beveger seg nær den personlige sfæren til de reisende.

Noen passasjerer må ta av skoene, kle av seg belte, jakke, briller, lommebok og så videre, altså ting som ville vært helt utenkelig under andre omstendigheter. Husk da at dette er ransaking, og at ransaking krever samtykke fra den som skal ransakes. Dette gjelder også på flyplasser.

På den andre siden har eieren av flyplassen anledning til å kreve at passasjeren følger sikkerhetskravene: nemlig å gå gjennom metalldetektor osv. Dersom passasjeren nekter, blir konsekvensen at han ikke får anledning til å reise. Her ser vi et eksempel på at eierens krav på flyplassen er «sterkere» enn passasjeren sin rett til å nekte å bli «ransaket».

På sporveien

Vektere som jobber for sporveien eller transportselskap, foretar stikkprøver av om folk har gyldig billett om bord på trikk eller bane. Kontroll av gyldig billett på trikken eller banen kan fort oppleves som et nedverdigende kontrolltiltak dersom det utføres på gal måte.

Er kontrolløren høflig og spør vennlig om å få se billetten, blir det færre konflikter enn om han er streng og krevende.

I resepsjonen

Vektere er ofte plassert i resepsjonen i større bedrifter og organisasjoner og håndterer der en rekke ulike sikkerhetssituasjoner.

For eksempel er det hver dag ansatte som glemmer sine adgangskort. Disse må få et midlertidig adgangskort. Den ansatte må da legitimere seg, og vekteren må slå opp i bedriftens database over ansatte for å sjekke ID. Husk at ansatte kan være stresset, og at en høflig og korrekt behandling er viktig for å unngå konflikter.

Vekterne registrerer også gjester til bedriften, utsteder gjestepass til disse, og registrerer når de forlater lokalene igjen. Vekterne kombinerer ofte resepsjonstjeneste med å gå sikkerhetsrunder i bygget i og utenfor vanlig arbeidstid.

Igjen er det ved å være høflig og vennlig, men bestemt at du framstår som profesjonell.

Fem råd for korrekt opptreden

  • Vær opptatt av din personlige hygiene
  • Bruk alltid korrekt uniform
  • Husk at alle mennesker er like mye verdt og skal behandles likt
  • Prøv å hjelpe alle med alt
  • Husk at et smil hjelper mot det meste
Svinn og ran

Læringsressurser

Juss og yrkesetikk