1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. IKT-sikkerhetChevronRight
 4. SikkerhetskopieringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sikkerhetskopiering

For å sikre at data ikke går tapt, må det finnes gode rutiner for sikkerhetskopiering, og det må være noen som er ansvarlig for at rutinene følges.

En finger trykker på en knapp på en laptop. Foto.

Tap av data

Tap av data kan ha mange ulike årsaker:

 • feil på lagringsmedia – for eksempel harddiskkrasj
 • fysisk skade på lagringsmedia – for eksempel brann eller vannskade
 • tyveri av maskinene eller lagringsmedia
 • sletting ved et uhell, uforsiktighet eller manglende kunnskaper – for eksempel at en bruker sletter ei fil istedenfor å flytte den
 • bevisst sletting
 • datavirus

For å kunne beskytte mot alle typer datatap må vi stille noen krav til sikkerhetskopiene og rutinene for sikkerhetskopiering:

 • Sikkerhetskopiering må gjøres regelmessig.
 • Vi må ha sikkerhetskopier som gjør det mulig å gjenopprette gamle data tilbake i tid.
 • Sikkerhetskopiene må ikke oppbevares sammen med originaldataene.
 • Vi må ha et system som gjør det mulig å finne tilbake til gamle sikkerhetskopier.

I tillegg trenger vi også en rutine for å kopiere data fra en sikkerhetskopi tilbake.

Utstyr for sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiering kan i utgangspunktet gjøres til alle typer lagringsmedier, og det finnes i tillegg nettbaserte tjenester. Men ikke alle lagringsmedier er like godt egnet for sikkerhetskopiering.

Cd eller dvd

Cd-er eller dvd-plater kan brukes til enkel sikkerhetskopiering. Platene er rimelige og enkle å oppbevare, men lagringskapasiteten er begrenset. Dette kan likevel være en grei løsning for frittstående maskiner eller når datamengdene er små.

Minnepinner

Minnepinner kan brukes til å kopiere viktige data, men de er lite egnet for regelmessig sikkerhetskopiering. Kapasiteten er større enn for cd-er og dvd-plater, men den er fortsatt begrenset. Det kan likevel være et alternativ for frittstående maskiner.

Ekstern harddisk

En ekstern harddisk har like god kapasitet som interne harddisker, og overføringen av data er rask og enkel. Mange eksterne harddisker kommer også med egne programmer for sikkerhetskopiering. Ulempen er at det fort blir kostbart når man må ta vare på mange sikkerhetskopier for å kunne gjenopprette filer tilbake i tid.

Datakassetter/bånd

Datakassetter/bånd er som regel det beste alternativet for sikkerhetskopiering av servere i nettverk. Båndene er spesielt laget for sikkerhetskopiering, har stor lagringskapasitet og er enkle å oppbevare.
Det krever imidlertid en egen båndstasjon (streamer).

Nettbasert sikkerhetskopiering/skylagring

Flere leverandører tilbyr nettbasert (online) sikkerhetskopiering via Internett, og noen programvareprodusenter tilbyr også nettbasert sikkerhetskopiering som en integrert del av programmene sine.

Ved nettbasert sikkerhetskopiering sendes en kopi av dataene som skal kopieres, til en tilbyder som lagrer dem i et datasenter. Man betaler for den mengden data man lagrer.

En slik løsning krever ikke noe annet enn en internettilgang, men den kan ha noen andre sikkerhetsutfordringer, blant annet fordi konfidensielle data regelmessig må sendes via Internett. Videre må vi stole på at tilbyderen beskytter dataene tilstrekkelig mot tyveri og uautorisert innsyn, og at de ikke går tapt hvis det skjer en ulykke hos tilbyderen.

Begrenset varighet

Varigheten av digitale lagringsmedier som cd-er, dvd-er, harddisker, minnepinner og datakassetter er begrenset. Etter en tid blir de enten uleselige eller mister evnen til å holde på data. De fleste produsenter anbefaler at data leses over på nye medier innen fem–ti år.

Oppbevaring av sikkerhetskopier

Sikkerhetskopier må oppbevares på en måte som gjør at de ikke går tapt samtidig som originaldataene, for eksempel ved brann. I praksis betyr det at de fysisk må lagres på et annet sted, og da helst i et annet bygg, enn originaldataene.

Når det ikke er mulig, kan vi bruke et brannsikkert skap som plasseres et annet sted i det samme bygget. Det finnes også brannsikre kofferter og andre løsninger for trygg oppbevaring.

Tap av data kan skje på mange ulike måter. Rutinene for sikkerhetskopiering må beskytte mot dem alle.

Læringsressurser

IKT-sikkerhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Holde Windows pc-en oppdatert

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Holde Apple Mac-maskinen oppdatert

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Oppdatering av andre programmer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Datakryptering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Phishing – nettfisking

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  IKT-sikkerhet på reise

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  IKT-sikkerhetsorganisasjoner

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter