Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Ledelse, samarbeid og organisasjonChevronRight
  4. SamarbeidsklimaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samarbeidsklima

For at en bedrift skal kunne overleve, må den ledes på en god måte. Slik legges grunnlaget for et godt samarbeid og en god bedriftskultur. God ledelse, god bedriftskultur og samarbeid skaper gode og trygge arbeidsplasser.

En gruppe mennesker som tar selfie mens de lager grimaser. Foto.

Ledere som gode eksempler

Ledelsen har et stort ansvar for å skape en god kultur, men alle kan bidra. Øverste leder og andre ledere i organisasjonen bør forstå behovet for et felles og godt samarbeidsklima i organisasjonen. De kan synliggjøre den ønskede kulturen ved selv å være gode eksempler. På den måten kan gode holdninger, et positivt verdisyn, bygges opp. En slik prosess kan være en del av personalpolitikken.

Medbestemmelse

Det betyr mye at de ansatte får bidra med sine synspunkter og får være med på å bestemme forhold som har med deres arbeid å gjøre. Det bør også kunne skapes et klima hvor de ansatte trygt kan gi utrykk for at de nødvendigvis ikke er enig i alt ledelsen foretar seg. Men det bør gjøres på en ordentlig måte. Ledelsen bør på sin side kunne tåle kritikk uten automatisk å gå i forsvarsposisjon.

Humor på jobben

Alle i bedriften bør være interessert i å bygge en god bedriftskultur. En smule humor sprer glede og trivsel. Hvorfor ikke glede seg og ha det litt gøy når man skal tilbringe en så stor del av livet på jobben?

En god bedriftskultur bidrar til å skape motiverte og lojale medarbeidere, og kulturen vil kunne overleve både motgang og medgang. Det vil selvfølgelig være stor forskjell på hvordan ledelse, samarbeid og bedriftskultur arter seg i store og små bedrifter. Det er lettere å endre en bedriftskultur i en liten enn i en større bedrift – både i positiv og negativ retning.

Læringsressurser

Ledelse, samarbeid og organisasjon