Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BudsjettkontrollChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Budsjettkontroll

Budsjettkontroll vil si å sammenligne budsjett og regnskap for å se på avvik mellom hver enkelt post. Vi tar utgangspunkt i resultatregnskapet. Se filmen for en innføring i budsjettkontroll for resultatbudsjett i små og mellomstore bedrifter.

Filmen er utarbeidet av lærer Thorgeir Røed ved Gol videregående skole.

Hensikten med budsjettkontroll er å kunne foreta bedre budsjettering for framtidige perioder, eller å korrigere planer hvis det viser seg å være stort avvik mellom budsjettet og regnskapet. Budsjettkontroll er en viktig del av økonomistyringen og det å ha kontroll på økonomien i en bedrift.

Læringsressurser

Budsjettkontroll