Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. PersonopplysningerChevronRight
  4. Aktuelle lover og reglerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Aktuelle lover og regler

Lovkravene til innhenting og lagring av personopplysninger er mange, og vi har her tatt med noen lenker til de mest aktuelle nettstedene og konkrete lovene knyttet til dette emnet.

Norges lover

Behandling av personopplysninger er underlagt strenge krav. Datatilsynet har en svært viktig rolle i arbeidet med å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Husk det at lover kan tolkes, og noen «velger» å feiltolke lover. Det er derfor viktig å søke informasjon flere steder.

Personopplysningsloven

Personopplysningsforskriften

Personalmapper

Arkivloven

Forskrift om pasientjournal

Læringsressurser

Personopplysninger