Hopp til innhold

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. BeredskapsplanerChevronRight
 4. Instrukser i beredskapsplaner ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Instrukser i beredskapsplaner

Her skal vi se på hva de forskjellige instruksene i beredskapsplanene for et hotell kan inneholde.

Brann

Instruks resepsjon

Instruksen for resepsjonen dersom det oppstår brann, kan inneholde følgende punkter:

 1. Hvem som skal (hvis man skal) rykke ut til den utløste detektoren og eventuelt sette i gang slokkeinnsats.
 2. Utskriving av gjestelister.
 3. Varsling av brannvesenet.
 4. Fordeling av oppgaver under evakuering. Det kan gjøres ved å hente fram refleksvester med ferdige instrukser med tegninger. Da kan de ansatte som kommer til resepsjonen, ta vester som ligger framme, og utføre det som står på instruksen som er festet på vesten.
 5. Eksempel på spesielle oppgaver:
 • bistå med evakuering av personer som trenger assistanse ved evakueringen
 • ha ansvar for samlingsplassen
 • dirigere trafikken
 • ta hånd om skadde
 • veilede gjester til samlingsplassen
 • forhindre at personer går inn i hotellet under evakueringen
 • varsle beredskapshotell, hotelldirektør eller visedirektør, vaktselskap for bistand (dersom det finnes en avtale om det), HMS-ansvarlig, presseansvarlig, eventuelt intern nødtelefon som igjen varsler øvrige på listen

6. Hvem som er kontaktperson for nødetatene på skadestedet.

OBS! Punktene i denne planen er et eksempel og ingen fullstendig plan. Rekkefølgen vil også være situasjonsbestemt.

Instruks renholdere (housekeeping)

Instruksen for renholdspersonalet om hvordan de skal opptre dersom brannalarmen blir utløst eller det oppstår brann, kan inneholde informasjon om:

Ved brannalarm: plassering av rengjøringsvogner, veiledning av gjester, egen evakuering, flere oppgaver for resepsjonen.

Ved brann: redde, varsle og veilede gjester, slokkeinnsats, egen evakuering, bistå resepsjonen med oppgaver.

Kan renholderne ha en instruks festet på rengjøringsvognen? Hotell har ofte ansatte fra flere nasjoner og med ulike språk. Hvordan kan den utfordringen løses?

Instruks kjøkken

Kjøkkenpersonalet er på hotellet bare til bestemte tider, men de er en viktig del av beredskapen i den tida de er på jobb. Ser vi på statistikker over brannårsaker, vil vi se at det er mange mulige brannårsaker på et restaurantkjøkken og i restaurantlokalet.

Ved brannalarm: håndtere ovner, komfyrer og levende lys, veilede gjester, egen evakuering, bistå resepsjonen med aktuelle oppgaver.

Ved brann: håndtere ovner, komfyrer og levende lys, vurdere slokkeinnsats, redde, varsle, veilede gjester, egen evakuering, bistå resepsjonen med aktuelle oppgaver.

Instruks øvrig personale

Ved brannalarm: veilede gjester, egen evakuering, bistå resepsjonen med ytterligere oppgaver.

Ved brann: redde, varsle, vurdere slokkeinnsats, veilede gjester, egen evakuering, bistå resepsjonen med ytterligere oppgaver.

Beredskapshotell

Hvis hotellgjestene må evakueres for lengre tid, må det være en beredskapsplan for hvor og hvordan de skal overnatte og bli tatt hånd om. Det er en fordel å ha en beredskapsavtale med et annet hotell og en plan for transport til beredskapshotellet.

Læringsressurser

Beredskapsplaner