Hopp til innhold

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. BeredskapsplanerChevronRight
 4. Beredskapsorganisasjonen ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Beredskapsorganisasjonen

Hvordan skal vi sørge for sikkerhet og god beredskap i virksomheten vår? Hvordan skal vi organisere sikkerhets- og beredskapsarbeidet? Hvem har ansvaret?

Brann

Sikkerhet og beredskap i hotell

I en bedrift som et hotell er det naturlig å ha en sikkerhetsorganisasjon. En sikkerhetsorganisasjon bør bestå av nøkkelpersonell fra bedriften. De arbeider kontinuerlig med

 • forebyggende sikkerhetsarbeid
 • utarbeidelse av beredskapsplaner og beredskapsorganisasjon
 • øvelser og opplæring

De har i oppgave å overvåke og bidra til at virksomheten drives i henhold til lovkrav, forsikringskrav, kundekrav, leverandørkrav og egne krav.

Det er sikkerhetsorganisasjonen som bygger opp beredskapsorganisasjonen. Ofte er mange av nøkkelpersonene med i begge organisasjonene. For å synliggjøre sammenhengen vil vi her vise forskjellen på organisasjonene.

Sikkerhetsorganisasjon

En sikkerhetsorganisasjon kan være sammensatt av følgende nøkkelpersoner (husk at én person i en mindre bedrift kan ha flere av nøkkelposisjonene):

Sikkerhetsleder

Beredskapsorganisasjon

Beredskapsorganisasjonen i et hotell kan se slik ut:

Beredskapsleder

I forslaget til beredskapsorganisasjon viser vi et eksempel på operativt team for brann. Videre er det satt av plass til operative team for ran og akutt sykdom. Man kan fortsette med flere typer team med tanke på uønskede hendelser. Mange av de samme menneskene vil være gjengangere i forskjellige team.

Benbrudd hos en person krever en annen type innsats enn innsatsen ved branntilløp på kjøkkenet under en julebordsmiddag for 200 gjester. Derfor er ulike team knyttet til beredskapsplaner/instrukser.

Hvordan man former beredskapsorganisasjonen, avhenger av mange elementer, for eksempel

 • antall ansatte
 • aktivitetene man har på eiendommen
 • bygningsmassen
 • nabovirksomheter
 • hvilke uønskede hendelser man må ha beredskap for
 • utrykningstid for nødetatene

Hvem har ansvaret?

Uansett hvordan sikkerhetsorganisasjonen og beredskapsorganisasjonen utformes, må de baseres på risikobildet. Det er et lederansvar. Man kan delegere arbeidsoppgaver, men alt sikkerhetsarbeidet må forankres i ledelsen og ned i organisasjonen. Ansvar er ikke noe man kan delegere.

OPPGAVER

1. Hvilke krav må man forholde seg til når man driver en bedrift? Se svar

Lovkrav, forsikringskrav, egne krav, leverandørkrav, kundekrav.

2. Kan man delegere ansvar? Se svar

Nei.

Læringsressurser

Beredskapsplaner