Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. VerdikjedenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Verdikjeden

Begrepet verdikjede kan brukes om prosessen, gjennom alle ledd, fra produsent og fram til forbruker. I dette emnet skal vi se på verdiskapingsprosessen som skjer i den enkelte bedrift. Du lærer litt om hovedaktiviteter og støtteaktiviteter og om betydningen av kvalitet i alle ledd i verdikjeden.

En rød binders er brukt som et ledd i en metallenke.Foto.

Verdikjeden kan fortone seg svært forskjellig hvis vi for eksempel sammenligner verdikjeden i en produksjonsbedrift og en handelsbedrift.

I en produksjonsbedrift kan verdiskapingsprosessen være svært detaljert og omfattende fra råvarene mottas, til det ferdige produktet forlater bedriften. Det er i forbindelse med produksjonsbedrifter begrepet «verdikjede» oftest blir brukt.

I en handelsbedrift vil produktet ofte ikke endres fra det ankommer bedriften, til det leveres til kunden. Men det at bedriften gjør produktet tilgjengelig for kunden, kan gi veiledning, service og eventuelt behandle reklamasjoner, er verdiskaping i seg selv. Derfor kan kunden være villig til å betale en høyere pris for produktet enn bedriften selv har gitt for det.

Læringsressurser

Verdikjeden