Hopp til innhold

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. Ytre og indre salgsmiljøChevronRight
 4. Hyller som virkemiddelChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hyller som virkemiddel

Når vi benytter oss av ulike virkemidler for å fremme salget av spesielle varer, kaller vi dette selgende varepresentasjon. Her skal vi se på hyller (reoler).

Garnnøster i mange farger. Foto.

Hyller og salgspunkter

De to hovedtypene av virkemidler som finnes, er hyller (reoler) og salgspunkter (aktivitetsplasser). Her tar vi for oss hyller (reoler). Et salgspunkt er steder i butikklokalet hvor varene får spesiell oppmerksomhet (ikke i reoler på tradisjonelt vis).

Regler for plassering i hyller

 • Først inn – først ut: De gamle varene skal selges først, slik at de ikke går ut på dato. Det vil si at når du fyller på i hyllene, skal du plassere nye varer lengst bak i hyllene.
 • Hele og friske: Alt skal se bra ut. Fjern det som er gammelt, ødelagt eller åpnet.
  Fyll opp framkanten av hyllene. Varene skal alltid plasseres i framkant av hyllene slik at det ikke ser ut som vi er fri for varer.
  Ha alltid flere varer i bredden. Flere varer i bredden øker salgsmulighetene. Er noen varer utsolgt, fyller du opp med andre varer.
 • Strategisk plassering: Varer som man ønsker skal få mest oppmerksomhet, bør plasseres i synshøyde (se-og-ta-høyde). De varene du ønsker at kunden skal få øye på, bør du derfor plassere i se-og-ta-høyde. Dette er en fin plass for impulsvarer!

  Sjokoladehylle på butikk.Foto.

Tror du leverandørene tar seg godt betalt for god vareplassering? Se hva FBI (Forbrukerinspektørene) sier og vurder selv!

Prismerking

En eldre mann står med utstrakt hånd og skal velge seg en drikkeflaske fra en kjølehyle i en butikk. Foto.
Mann kjøper leskedrikk.

Prismerking er et virkemiddel som har stor effekt, og det brukes derfor aktivt også i varepresentasjonen. Hyllepratere og stoppere er to ulike typer prismerking. En hylleprater er et lite skilt som settes i hyllen. På hylleprateren oppgis pris og annen informasjon som innhold og lignende. Stopperen settes også fast i hylla, men den går vinkelrett ut fra hylla. Teksten er på begge sider av skiltet, og vi ser den foran oss når vi passerer reolen. Stoppere brukes gjerne med tekster som «tilbud», «nyhet» eller lignende.

Læringsressurser

Ytre og indre salgsmiljø